główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz sołtysów terenu Gminy Imielno

Wykaz sołtysów terenu Gminy Imielno

Załączniki:
Wykaz sołtysów 96 KB
artykuł nr 2

Wykaz sołtysów

 

Wykaz sołtysów i sołectw z terenu: GMINY IMIELNO
woj. świętokrzyskie

L.p.
Nazwisko i imię
Sołectwo
 1.
Adamus Wiesław
Dalechowy
 2.
Czarnecki Jan
Jakubów
 3.
Latkowski Stanisław
Imielnica
 4.
Felis Bogdan
Karczunek
 5.
Blicharska Ewa
Rajchotka
 6.
Gabryś Tadeusz
Opatkowice Pojałowskie
Opatkowice Cysterskie
 7.
Greń January
Opatkowice Murowane
 8.
Podsiadło Grzegorz
Borszowice
 9.
Kośmider Tadeusz
Mierzwin
10.
Kowalczyk Krzysztof
Kawęczyn
11.
Kowalczyk Stanisław
Stawy
12.
Koziński Adam
Dzierszyn
13.
Biernacki Daniel
Imielno
14.
Kwiecień Krzysztof
Grudzyny
15.
Kasza Pelagia
Wygoda
16.
Olszewski Henryk
Zegartowice
17.
Kukuryk Stanisław
Motkowice
18.
Strojecki Bronisław
Helenówka
19.
Toporski Jerzy
Sobowice
20.
Tutaj Jan
Bełk
21
Winkler Zdzisław
Opatkowice Drewniane

Kod pocztowy oraz poczta dla wszystkich sołectw terenu Gminy Imielno: 28-313 IMIELNO
 
artykuł nr 3

Wykaz sołtysów

L.p.

 

 

Nazwisko i imię

 

SOŁECTWO

 1.

 

 

Adamus Wiesław

 

 

Dalechowy

 

 

 2.

 

 

Czarnecki Jan

 

 

Jakubów

 

 

 3.

 

 

Latkowski Stanisław

 

 

Imielnica

 

 

 4.

 

 

Felis Bogdan

 

 

Karczunek

 

 

 5.

 

 

Blicharska Ewa

 

 

Rajchotka

 

 

 6.

 

 

Gabryś Tadeusz

 

 

Opatkowice Pojałowskie

 

 

 7.

 

 

Greń January

 

 

Opatkowice Murowane

 

 

 8.

 

 

Podsiadło Grzogorz

 

 

Borszowice

 

 

 9.

 

 

Kośmider Tadeusz

 

 

Mierzwin

 

 

10.

 

 

Kowalczyk Henryk

 

 

Kawęczyn

 

 

11.

 

 

Kowalczyk Stanisław

 

 

Stawy

 

 

12.

 

 

Koziński Adam

 

 

Dzierszyn

 

 

13.

 

 

Biernacki Daniel

 

 

Imielno

 

 

14.

 

 

Kwiecień Krzysztof

 

 

Grudzyny

 

 

15.

 

 

Kasza Pelagia

 

 

Wygoda

 

 

16.

 

 

Olszewski Henryk

 

 

Zegartowice

 

 

17.

 

 

Kukuryk Stanisław

 

 

Motkowice

 

 

18.

 

 

Strojecki Bronisław

 

 

Helenówka

 

 

19.

 

 

Toporski Jerzy

 

 

Sobowice

 

 

20.

 

 

Tutaj Jan

 

 

Bełk

 

 

21.

 

 

Winkler Zdzisław

 

 

Opatkowice Drewniane

 

 

Dostępne kategorie:
Statut Sołectwa
Wykaz sołtysów