Kontrola zarządcza za 2015 rok Zespół Szkół w Motkowicach

Kontrola zarządcza za 2015 rok Zespół Szkół w Motkowicach

Kontrola zarządcza za 2015 rok Zespół Szkół w Mierzwinie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Zespół Szkół w Mierzwinie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Ośrodek Zdrowia

Kontrola zarządcza za 2015 rok Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie