Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno na rok szkolny 2019/2020

 

Zasady rekrutacji do klasy I

Zasady rekrutacji do klasy I

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Imielno na lata 2018-2023

 

Załączniki
Uchwała Nr II.14.2018   94.464 KB
Załącznik   9.010 MB

Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

UCHWAŁA NR II.13.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 

Załączniki
Uchwała Nr II.13.2018   93.928 KB
Załącznik   3.713 MB

Lista dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Lista dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego w Stawach i oddziału przedszkolnego w SSP w Imielnie

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego (Punktu Przedszkolnego w Imielnie z siedzibą w Stawach) oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
 

Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

 

Uchwała Nr XX.132.2017

UCHWAŁA Nr XX.132.2017 RADYGMINY W Imielniez dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki
Uchwała Nr XX.132.2017   580.924 KB
Załącznik Nr 1   222.489 KB
Załącznik Nr 2   242.529 KB
Załącznik Nr 3   222.202 KB