główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz jednostek pomocniczych

 
 
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCHGMINYIMIELNO
 
1 Sołectwo Bełk
2 Sołectwo Borszowice
3 Sołectwo Dalechowy
4 Sołectwo Dzierszyn
5 Sołectwo Grudzyny
6 Sołectwo Helenówka
7 Sołectwo Imielnica
8 Sołectwo Imielno
9 Sołectwo Jakubów
10. Sołectwo Karczunek
11. Sołectwo Kawęczyn
12. Sołectwo Mierzwin
13. Sołectwo Motkowice
14. Sołectwo Opatkowice Cysterskie i Pojałowskie
15. Sołectwo Opatkowice Drewniane
16. Sołectwo Opatkowice Murowane
17. Sołectwo Rajchotka
18. Sołectwo Sobowice
19. Sołectwo Stawy
20. Sołectwo Wygoda
21. Sołectwo Zegartowice

artykuł nr 2

Jednostki pomocnicze

Gmina Imielno tworzy jednostki pomocnicze - 21 sołectw.
Dostępne podkategorie:
Sołectwa