Wykaz jednostek pomocniczych

 
 
WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCHGMINYIMIELNO
 
1 Sołectwo Bełk
2 Sołectwo Borszowice
3 Sołectwo Dalechowy
4 Sołectwo Dzierszyn
5 Sołectwo Grudzyny
6 Sołectwo Helenówka
7 Sołectwo Imielnica
8 Sołectwo Imielno
9 Sołectwo Jakubów
10. Sołectwo Karczunek
11. Sołectwo Kawęczyn
12. Sołectwo Mierzwin
13. Sołectwo Motkowice
14. Sołectwo Opatkowice Cysterskie i Pojałowskie
15. Sołectwo Opatkowice Drewniane
16. Sołectwo Opatkowice Murowane
17. Sołectwo Rajchotka
18. Sołectwo Sobowice
19. Sołectwo Stawy
20. Sołectwo Wygoda
21. Sołectwo Zegartowice

Jednostki pomocnicze

Gmina Imielno tworzy jednostki pomocnicze - 21 sołectw.

Dostępne podkategorie:
Sołectwa