główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA dotycząca złożonych ofert w postępowaniu BGP.271.1.2016

INFORMACJA dotycząca złożonych ofert w postępowaniu BGP.271.1.2016

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Załączniki:
Informacja 551 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o III przetargu - Sobowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójta Gminy Imielno
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gn1iny In1ielno oznaczonych w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana
budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowyn1 w Jędrzejowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Postępowanie: BGP.271.1.2016

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy lmieIno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

artykuł nr 5

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Załączniki:
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU MB