INFORMACJA dotycząca złożonych ofert w postępowaniu BGP.271.1.2016

INFORMACJA dotycząca złożonych ofert w postępowaniu BGP.271.1.2016

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Załączniki
Informacja   550.660 KB

Ogłoszenie o III przetargu - Sobowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójta Gminy Imielno
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gn1iny In1ielno oznaczonych w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana
budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowyn1 w Jędrzejowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

Załączniki
Ogłoszenie o III przetargu - Sobowice   2.504 MB

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2016-2017

Postępowanie: BGP.271.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy lmieIno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Załączniki
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU   1.829 MB

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/1 o pow. 0,9222

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/1 o pow. 0,9222

Załączniki
Ogłoszenie   2.182 MB

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,

Załączniki
Ogłoszenie   2.542 MB

Przetarg nieograniczony na:Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 w Imielnicy w km 0 + 000 do km 0 + 251 plus 14 m2 rozjazdu. Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 646/2 w Opatkowicach Murowanych w km 0 + 000 do km 0 + 220 plus 23 m2 rozjazdu Zadanie 3: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 951 w Wygodzie w km 0 + 000 do km 0 + 360 plus 9 m2 rozjazdu

Przetarg nieograniczony na:Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 451 w Imielnicy w km 0 + 000 do km 0 + 251 plus 14 m2 rozjazdu. Zadanie 2: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 646/2 w Opatkowicach Murowanych w km 0 + 000 do km 0 + 220 plus 23 m2 rozjazdu Zadanie 3: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 951 w Wygodzie w km 0 + 000 do km 0 + 360 plus 9 m2 rozjazdu. Postępowanie znak: DOŚ.271.3.2016

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 252/3 o pow. 0,1712 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 252/3 o pow. 0,1712 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/2 o pow. 0,9302 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/2 o pow. 0,9302 ha

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/1 o pow. 0,9222 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 16 Opatkowice Murowane jako działka nr 302/1 o pow. 0,9222

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działki nr 1015/2 o pow. 0,0153 ha i nr 996/2 o pow.0,0441 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działki nr 1015/2 o pow. 0,0153 ha i nr 996/2 o pow. 0,0441 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działka nr 161/1 o pow. 0,19 ha,

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działka nr 161/1 o pow. 0,19 ha

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 3 Dalechowy jako działka nr 225 o pow. 0,31 ha i działka nr 226 o pow.0,08ha, 226 o pow. 0,08 ha

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 3 Dalechowy jako działka nr 225 o pow. 0,31 ha i działka nr 226 o pow. 0,08 ha,

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630. DOŚ.271.2.2016

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi gminnej 326009T Stawy-Wygoda od km 0+530 do km 1+630. DOŚ.271.2.2016

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653. Postępowanie DOŚ.271.1.2016

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej 326007 T Jakubów-Kamieniec-Dzierszyn od km 0+000 do km 0+653. Postępowanie DOŚ.271.1.2016

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu   20.351 KB
Dokumentacja projektowa   1.599 MB
Przedmiar robót   332.257 KB
SIWZ z załącznikami od nr 3 do nr 10   209.262 KB