Zestawienie ofert -informacja o wynikach. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce

Zestawienie ofert -informacja o wynikach. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce. Postępowanie znak: PKZ.271.8.2018

Załączniki
Zestawienie ofert -informacja o wynikach   311.348 KB

Zbiorcze zestawienie ofert: ?Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica?

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym: Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica. Numer postępowania: PKZ.271.7.2018

Załączniki
Zbiorcze zestawienie ofert   439.891 KB

Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Helenówce

Postępowanie: PKZ.271.8.2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe   23.351 KB
Opis, przedmiar robót   530.293 KB
Projekt umowy   121.500 KB

Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica

Zamówienie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych - Aktywna tablica, współfinansowane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 –aktywna tablica. Postępowanie znak: PKZ.271.7.2018

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   709.234 KB
Formularz ofertowy   37.500 KB
Formularz cenowy   11.490 KB
Projekt umowy   47.500 KB

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro) na realizację zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Postępowanie: PKZ.271.6.2018

Zadanie I - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni edukacyjnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie

 

Załączniki
Zapytanie ofertowe   682.163 KB
Formularz ofertowy   40.500 KB
Formularz cenowy -Zadanie I Pomoce dydaktyczne   29.169 KB
Projekt umowy   47.000 KB

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

Zapytanie ofertowe – sondaż rynku (wartość zamówienia poniżej 30 000 Euro) na realizację zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacyjnej w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii. Postępowanie: PKZ.271.5.2018

Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

 

Postępowanie znak: OCW.271.1.2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe   778.091 KB
Opis przedmiotu zamówienia   185.000 KB
Formularz oferty   175.000 KB
Projekt umowy   205.500 KB

Budowa placu zabaw w miejscowości Zegartowice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY


na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Budowa placu zabaw w miejscowości Zegartowice

 

Postępowanie znak: PKZ.271.2.2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.302 MB
Projekt umowy   122.500 KB
Przedmiar robót   873.128 KB
Dokumentacja techniczna   6.677 MB

Informacja o wynikach - Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

Informacja o wynikach

 Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

 

Postępowanie znak: PKZ.271.1.2018

 

Załączniki
Informacja o wynikach   398.488 KB

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY


na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

 

Postępowanie znak: PKZ.271.1.2018

 

Załączniki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - FORMULARZ OFERTY   187.352 KB
Wzór umowy   20.076 KB

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.3.2018

Załączniki
Zaproszenie do złożenia ofert   1.519 MB
Projekty umowy   1.703 MB

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr RL.271.1.2018

 Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

Załączniki
Unieważnienie   211.099 KB

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

Postępowanie znak: RL.271.2.2018

 

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   1.396 MB
Oświadczenie   185.709 KB
Projekt umowy   910.764 KB

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.1.2018

 

 

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   1.492 MB
Wzór umowy   1.703 MB