Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.3.2018

Załączniki
Zaproszenie do złożenia ofert   1.519 MB
Projekty umowy   1.703 MB

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr RL.271.1.2018

 Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

Załączniki
Unieważnienie   211.099 KB

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

Postępowanie znak: RL.271.2.2018

 

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   1.396 MB
Oświadczenie   185.709 KB
Projekt umowy   910.764 KB

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.1.2018

 

 

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   1.492 MB
Wzór umowy   1.703 MB