Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na wykonanie dostawy o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

 

Postępowanie znak: OCW.271.1.2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe   778.091 KB
Opis przedmiotu zamówienia   185.000 KB
Formularz oferty   175.000 KB
Projekt umowy   205.500 KB

Budowa placu zabaw w miejscowości Zegartowice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY


na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Budowa placu zabaw w miejscowości Zegartowice

 

Postępowanie znak: PKZ.271.2.2018

Załączniki
Zapytanie ofertowe   1.302 MB
Projekt umowy   122.500 KB
Przedmiar robót   873.128 KB
Dokumentacja techniczna   6.677 MB

Informacja o wynikach - Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

Informacja o wynikach

 Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

 

Postępowanie znak: PKZ.271.1.2018

 

Załączniki
Informacja o wynikach   398.488 KB

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY


na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno etap IV

 

Postępowanie znak: PKZ.271.1.2018

 

Załączniki
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - FORMULARZ OFERTY   187.352 KB
Wzór umowy   20.076 KB

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.3.2018

Załączniki
Zaproszenie do złożenia ofert   1.519 MB
Projekty umowy   1.703 MB

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr RL.271.1.2018

 Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

Załączniki
Unieważnienie   211.099 KB

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno w 2018r.

Postępowanie znak: RL.271.2.2018

 

Załączniki
Zaproszenie do składania ofert   1.396 MB
Oświadczenie   185.709 KB
Projekt umowy   910.764 KB

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

„Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2018 roku”

 

Postępowanie znak: RL.271.1.2018

 

 

Załączniki
Zaproszenie do skladania ofert   1.492 MB
Wzór umowy   1.703 MB