Uchwała Nr III.18.2018

UCHWAŁA Nr III.18.2018 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

 

Załączniki
Uchwała Nr III.18.2018   211.725 KB
Protokół głosowania   128.650 KB