główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV.24.2019

Uchwała Nr IV.24.2019 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2019-2026