główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV.25.2019

 UCHWAŁA Nr IV.25.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Imielno środków stanowiących fundusz sołecki