Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 54.2022

ZARZĄDZENIE NR 54.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-05-19 09:41

2. Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy

XXXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Link do transmisji XXXI Sesji Rady Gminy w Imielnie https://www.youtube.com/watch?v=TQVMZFfiwfA

Utworzony: 2022-05-18 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 10:26

3. Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych...

Utworzony: 2022-05-17 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 08:39

4. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-17 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 08:31

5. Rejestr umów

Centralny rejestr umów 2022

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2022 Nr CRU Data zawarcia umowy Numer umowy Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna” Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Uwagi/ Aneks 1. 03.01.2022 OPS.640.02.2022 Szymon Kiziński Prowadzenie spotkań w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy 540,00 zł/mc Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 2. 03.01.2022 OPS.640.01.2022 Pracownia Psychoprofilaktyki i Psyc...

Utworzony: 2022-02-03 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 11:56

6. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 53.2022

ZARZĄDZENIE NR 53.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:58

7. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 52.2022

ZARZĄDZENIE NR 52.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:51

8. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 51.2022

ZARZĄDZENIE NR 51.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:46

9. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 49.2022

ZARZĄDZENIE NR 49.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:42

10. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 48.2022

ZARZĄDZENIE NR 48.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:39

11. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 47.2022

ZARZĄDZENIE NR 47.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 09:37

12. 2022 rok

INFORMACJA - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZA...

INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Imielno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Imielno zwraca się z prośbą do...

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 08:57

13. INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALN...

INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wójt Gminy Imielno informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Wójt Gminy Imielno zwraca się z prośbą ...

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 08:57

14. Zarządzenia 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 46.2022

ZARZĄDZENIE NR 46.2022 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2022 rok

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 12:29

15. Ostrzeżenia meterologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 09:13

16. Sesje Rady Gminy kadencja 2018-2023

XXXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

XXXI Sesja Rady Gminy w Imielnie

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 08:36

17. Projekty uchwał 2022 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 08:27

18. Projekty uchwał 2022 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 08:26

19. Projekty uchwał 2022 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 08:23

20. Projekty uchwał 2022 rok

Projekt uchwały

Projekt uchwały

Utworzony: 2022-05-12 | Zmodyfikowany: 2022-05-12 08:21