Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ostrzeżenia meterologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

Utworzony: 2024-06-21 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 13:20

2. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.23.2024

UCHWAŁA NR III.23.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Imielno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:45

3. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.24.2024

UCHWAŁA NR III.24.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:45

4. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.25.2024

UCHWAŁA NR III.25.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:45

5. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.26.2024

UCHWAŁA NR III.26.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:45

6. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.21.2024

UCHWAŁA NR III.21.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Imielno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania pn. „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:42

7. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.22.2024

UCHWAŁA NR III.22.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej przez Gminę Imielno

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:42

8. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.18.2024

UCHWAŁA NR III.18.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2024 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:41

9. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.19.2024

UCHWAŁA NR III.19.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2024-2030

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:41

10. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.20.2024

UCHWAŁA NR III.20.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XX Dożynek Powiatowych w 2024 roku

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:41

11. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.15.2024

UCHWAŁA NR III.15.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno wotum zaufania

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-21 12:40

12. Petycje do Wójta Gminy Imielno

Petycje 2024

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2016 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 25 kwietnia 2016 roku Petycje do Wójta Gminy Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji 1. G1ANT ROBOT SP. Z o.o. Petycja.pdf 07.05.2024 07.08.2024 pracownicy merytoryczni 2. Joanna Stec-Machowska S...

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-20 11:30

13. 2024 rok

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.06.2024r. znak: DF-I.6020.13.2.2024.DG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2024 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 15:00

14. Zarządzenia 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 109.2024

ZARZĄDZENIE NR 109.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:42

15. Zarządzenia 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 108.2024

ZARZĄDZENIE NR 108.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:39

16. Zarządzenia 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 107.2024

ZARZĄDZENIE NR 107.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2024 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:36

17. Zarządzenia 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 105.2024

ZARZĄDZENIE NR 105.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:34

18. Zarządzenia 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 106.2024

ZARZĄDZENIE NR 106.2024 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2024 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:34

19. Rejestr umów

Centralny rejestr umów 2024

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2024 Nr CRU Data zawarcia umowy Numer umowy Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna” Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Uwagi/ Aneks 1. 02.01.2024 P.U.H. Kartograf Dorota Szumera Ul. Jana III Sobieskiego 160 32-048 Opracowanie graficzne oraz wydruk artykułów prasowych promujących Gminę Imielno w miesięczniku „Powiat Jędrzejowski” 615,00 zł brutto Od 02.01.2024r. do 31.12.20...

Utworzony: 2024-01-15 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 14:19

20. Projekty uchwał 2024 rok

PROJEKT UCHWAŁY NR III.17.2024

UCHWAŁA NR III.17.2024 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Utworzony: 2024-06-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-19 13:14