Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna39055
   Dane podstawowe143112
   Godziny urzędowania8544
   Program RODZINA 500+4757
   DOBRY START1361
   Organizacje pożytku publicznego4937
   Struktura organizacyjna20283
   KONSULTACJE SPOŁECZNE411
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia8889
     2022 rok2182
     2023 rok103
   Ostrzeżenia meterologiczne984
   Wybory5776
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym1367
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych1691
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza3482
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO4051
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI20313
   Ochrona Danych Osobowych- RODO1822
   Realizacja Projektów1056
   Deklaracja dostępności1188
   Raport o stanie zapewnienia dostępności pomiotu publicznego317
   Solidarni z Ukrainą INFORMACJE284
Organy
   Wójt Gminy19806
     Kontakt7496
     Dyżury2677
    ›    Zarządzenia 2004 rok7021
    ›    Zarządzenia 2005 rok25102
    ›    Zarządzenia 2006 rok15384
    ›    Zarządzenie 2007 rok18453
    ›    Zarządzenia 2008 rok8566
    ›    Zarządzenia 2009 rok9679
    ›    Zarządzenia 2010 rok13259
    ›    Zarządzenia 2011 rok10915
    ›    Zarządzenia 2012 rok9271
    ›    Zarządzenia 2013 rok11474
    ›    Zarządzenia 2014 rok9447
    ›    Zarządzenia 2015 rok12918
    ›    Zarządzenia 2016 rok9112
    ›    Zarządzenia 2017 rok6699
     Zarządzenia2561
    ›    Zarządzenia 2018 rok7495
    ›    Zarządzenia 2019 rok6717
    ›    Zarządzenia 2020 rok5619
    ›    Zarządzenia 2021 rok4834
    ›    Zarządzenia 2022 rok2938
    ›    Zarządzenia 2023 rok36
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok358
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok347
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok355
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok384
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok348
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok327
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok281
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok236
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok709
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok936
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2020 rok421
    ›     Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2020 rok354
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok202
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok203
    ›    Informacja do raportu ostanie Gminy Imielno za 2021 rok128
    ›    Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Gminy Imielno za 2021 rok124
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2022 rok17
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2022 rok 7
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2022 rok12
    ›    Informacja do Raportu o stanie Gminy Imielno za 2022 rok4
   Zastępca Wójta Gminy11898
   Sekretarz Gminy6570
   Skarbnik6379
   Rada Gminy12422
     Przewodniczący Rady4267
     Skład Rady6475
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-20181535
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023697
    ›    Plany pracy Rady Gminy4818
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-20186172
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-20233535
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy5308
     Sesje14
     Interpelacje i zapytania radnych653
    ›    Protokoły 2010 rok4315
    ›    Protokoły 2011 rok4348
    ›    Protokoły 2012 rok5336
    ›    Protokoły 2013 rok3007
    ›    Protokoły 2014 rok2389
    ›    Protokoły 2015 rok2315
    ›    Protokoły 2016 rok3108
    ›    Protokoły 2017 rok1988
    ›    Protokoły 2018 rok1892
     Protokoły 811
    ›    Protokoły 2019 rok1281
    ›    Protokoły 2020 rok775
    ›    Protokoły 2021 rok483
    ›    Protokoły 2022 rok225
    ›    Protokoły 2023 rok9
     Uchwały Rady Gminy8582
    ›    Rok 20118878
    ›    Rok 20129732
    ›    Rok 20137589
    ›    Rok 201410188
    ›    Rok 20159287
    ›    Rok 20167058
    ›    Rok 20177174
    ›    Projekty uchwał 2017 rok6583
    ›    Rok 20187511
    ›    Projekty uchwał 2018 rok5308
    ›    Rok 20194690
    ›    Projekty uchwał 2019 rok3558
    ›    Rok 20204051
    ›    Projekty uchwał 2020 rok3216
    ›    Rok 20212415
    ›     Projekty uchwał 2021 rok2251
    ›    Rok 20221184
    ›    Projekty uchwał 2022 rok885
    ›    Rok 202314
    ›    Projekty uchwał 2023 rok9
    ›    Projekty uchwał 2023 rok10
     Dyżury radnych3118
   Komisje Rady6101
    ›    Przedmiot działania2116
    ›    Skład osobowy3615
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa1954
    ›    Plan pracy4181
    ›    Przedmiot działania2168
    ›    Skład osobowy2687
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska1967
    ›    Plan pracy4407
    ›    Przedmiot działania2416
    ›    Skład osobowy2725
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych1845
    ›    Plan pracy4228
     Komisja Rewizyjna1816
    ›    Skład osobowy2693
    ›    Plan pracy4015
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji375
    ›    Skład osobowy460
   Urząd Stanu Cywilnego14330
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1235
Prawo Lokalne
   Statut8299
   Regulamin7523
   Rejestr umów1773
   Budżet6756
     Budżet Gminy na 2010 rok1789
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok1080
     Budżet Gminy na 2011 rok1934
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku1379
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok1701
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok1207
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok1214
     Budżet Gminy na 2012 rok1682
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok2503
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku942
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok1179
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok1814
     Budżet Gminy na 2013 rok2112
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku1112
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok3762
     Budżet Gminy na 2014 rok1454
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku883
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok3312
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok1503
     Emisja obligacji2514
     Budżet Gminy na 2015 rok1255
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku766
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok4021
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok1205
     Budżet Gminy na 2016 rok1140
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku1106
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok922
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok1015
     Budżet Gminy na 2017 rok661
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku704
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok761
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok669
     Budżet Gminy na 2018 rok810
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku511
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok864
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok948
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok673
     Budżet Gminy na 2019 rok573
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 505
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok472
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok379
     Budżet Gminy na 2020 rok724
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 366
    ›    Sprawozdania budżetowe 2020 rok468
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2020 rok275
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2020 rok182
     Budżet Gminy na 2021 rok486
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 288
    ›    Sprawozdania budżetowe 2021 rok447
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2021 rok232
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2021rok168
     Budżet Gminy Imielno na 2022 rok325
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2022 rok108
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2022 rok95
    ›    Sprawozdania budżetowe 2022 rok169
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 110
     Budżet Gminy Imielno na 2023 rok14
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2023 rok6
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Imielnie za 2023 rok5
    ›    Sprawozdania budżetowe 2023 rok5
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno5
     Opinie RIO4979
   Podatki i opłaty lokalne7000
     Podatek od nieruchomości7658
     Podatek od środków transportowych4603
     Podatek rolny5797
     Podatek leśny2879
     Podatek od posiadania psów2337
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę4695
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej2043
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych762
     Opłata targowa2340
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy1722
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej1798
   Informacje Urzędu5955
     Ustalenia pokontrolne2178
    ›    2011 rok1464
    ›    2012 rok1681
    ›    2013 rok1455
    ›    2014 rok1970
    ›    2015 rok924
    ›    2016 rok942
    ›    2017 rok1010
    ›    2018 rok725
    ›    2019 rok469
    ›    2020 rok371
    ›    2021 rok264
    ›    2023 rok9
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego896
   Informacja publiczna1397
   Petycje1719
   Petycje do Wójta Gminy Imielno704
     2016718
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno1090
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno631
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015689
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016534
     2017 rok562
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno703
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno643
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017682
     2018 rok380
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno645
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno495
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018445
     2019 rok388
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno442
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno409
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019359
     2020 rok451
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno481
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno491
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020374
     2021 rok380
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno360
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno287
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021301
     2022 rok223
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno201
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno140
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022123
     2023 rok5
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 5
    ›    Petycje do Rady Gminy w Imielnie 4
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku6
     Wnioski adresowane do Gminy184
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY5587
   Obrót nieruchomościami126
   Zagospodarowanie przestrzenne28120
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 5237
   Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023368
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja1926
   Pozostałe4514
     Informacja o zabytkach1048
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1699
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy5140
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1564
   Ochrona środowiska8732
     Decyzje środowiskowe519
     Informacja o środowisku17663
     Informacja o środowisku 2014 rok2891
     Informacja o środowisku 2015 rok3191
     Informacja o środowisku 2016 rok3534
     Informacja o środowisku 2017 rok3060
     Informacja o środowisku 2018 rok1616
     Informacja o środowisku 2019 rok705
     Informacja o środowisku 2020 rok1948
     Informacja o środowisku 2021 rok1151
     Informacja o środowisku 2022 rok786
     Informacja o środowisku 2023 rok45
     Plan gospodarki niskoemisyjnej1550
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest1829
     Czyste powietrze841
     Jak segregować odpady - Informacje708
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno2265
     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE IMIELNO 189
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków207
     INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW168
   Rolnictwo514
   Odnawialne Źródła Energii3447
   Publicznie dostępny wykaz danych1433
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów2172
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok16917
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok1533
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok19112
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok2204
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok727
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok19699
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok980
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok513
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok18551
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok1101
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok478
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok31202
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok1113
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok568
   Ogłoszenia przetargów 2021 rok21463
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok774
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2021 rok723
   Ogłoszenia przetargów 2022 rok3723
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2022 rok349
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok257
   Ogłoszenia przetargów 2023 rok190
     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargów 2023 rok78
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok87
   Zapytania ofertowe 2023 rok169
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania3674
     Druki - podatki gminne2142
     Druki - drogi299
     Druki - odpady komunalne865
     Druki - planowanie przestrzenne2056
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego940
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej775
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew864
     Druki - różne1700
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno750
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej3562
Inne
   Jednostki organizacyjne11254
    ›    Kontakt3031
    ›    Kierownictwo3432
    ›    Statut2869
    ›    Regulamin1865
    ›    Struktura organizacyjna1959
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej11917
    ›    Ogłoszenia11408
    ›    Aktualności3810
    ›    Budżet Jednostki623
    ›    Kierownictwo1664
    ›    Statut1350
    ›    Kontakt2332
     Gminna Biblioteka Publiczna1187
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej335
     Gminny Ośrodek Zdrowia5802
    ›    Kontakt2352
    ›    Kierownictwo2145
    ›    Statut1294
    ›    Ogłoszenia42
    ›    Aktualności40
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie938
    ›    Kontakt1568
    ›    Kierownictwo1462
    ›    Statut1146
    ›    Regulamin1128
    ›    Struktura organizacyjna1090
    ›    Aktualności675
     Placówki oświatowe2738
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie7393
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie5789
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach6948
    ›    Aktualności3554
     Centrum Usług Wspólnych1864
    ›    Statut802
    ›    Regulamin550
    ›    Kierownictwo929
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO985
   Jednostki pomocnicze6467
     Sołectwa3750
    ›    Statut Sołectwa1775
    ›    Wykaz sołtysów4898
   Stowarzyszenia i związki członkowskie4295
     Stowarzyszenia zwykłe1565
   Rejestr Instytucji Kultury3249
   Oświadczenia majątkowe355
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok774
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok1230
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 522
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok1243
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok1395
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.542
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.409
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.429
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.461
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok489
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok1087
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2019 rok53
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok69
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.367
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.363
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok255
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok606
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok uzupełnienie89
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.257
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok260
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok529
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2022 rok15
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2022 rok34
   Kontrola zarządcza1578
     Kontrola zarządcza za 2015 rok1234
     Kontrola zarządcza za 2016 rok1118
     Kontrola zarządcza za 2017 rok1074
     Kontrola zarządcza za 2018 rok513
     Kontrola zarządcza za 2019 rok474
     Kontrola zarządcza za 2020 rok311
     Kontrola zarządcza za 2021 rok102
     Kontrola zarządcza za 2022 rok3
   Informacje nieudostępnione4580
   Redakcja Biuletynu6205
Łączna liczba odwiedzin:1403214