Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna34362
   Dane podstawowe142384
   Godziny urzędowania8386
   Program RODZINA 500+4565
   DOBRY START1266
   Organizacje pożytku publicznego4676
   Struktura organizacyjna19899
   KONSULTACJE SPOŁECZNE311
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia8289
     2022 rok1149
   Ostrzeżenia meterologiczne574
   Nabór pracowników 2022 rok12523
     Nabór na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr 2022 rok191
   Wybory5690
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwca 2020 roku, ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 roku744
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym1332
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych1649
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza3359
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO3921
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI19389
     2022 rok1773
   Ochrona Danych Osobowych- RODO1662
   Realizacja Projektów969
   Deklaracja dostępności1074
   Raport o stanie zapewnienia dostępności pomiotu publicznego216
   NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ208
   Solidarni z Ukrainą INFORMACJE129
Organy
   Wójt Gminy19150
     Kontakt6926
     Dyżury2583
    ›    Zarządzenia 2004 rok6824
    ›    Zarządzenia 2005 rok24704
    ›    Zarządzenia 2006 rok15141
    ›    Zarządzenie 2007 rok18008
    ›    Zarządzenia 2008 rok8257
    ›    Zarządzenia 2009 rok9219
    ›    Zarządzenia 2010 rok12824
    ›    Zarządzenia 2011 rok10520
    ›    Zarządzenia 2012 rok8732
    ›    Zarządzenia 2013 rok11017
    ›    Zarządzenia 2014 rok8950
    ›    Zarządzenia 2015 rok12246
    ›    Zarządzenia 2016 rok8674
    ›    Zarządzenia 2017 rok6237
     Zarządzenia2374
    ›    Zarządzenia 2018 rok6994
    ›    Zarządzenia 2019 rok6015
    ›    Zarządzenia 2020 rok4902
    ›    Zarządzenia 2021 rok3786
    ›    Zarządzenia 2022 rok1092
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok321
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok304
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok315
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok338
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok316
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok289
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok240
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok202
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok669
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok884
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2020 rok383
    ›     Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2020 rok308
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok131
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok126
    ›    Informacja do raportu ostanie Gminy Imielno za 2021 rok89
    ›    Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Gminy Imielno za 2021 rok84
   Zastępca Wójta Gminy11760
   Sekretarz Gminy6415
   Skarbnik6225
   Rada Gminy11993
     Przewodniczący Rady4155
     Skład Rady6267
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-20181484
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023623
     Sesje11427
    ›    Plany pracy Rady Gminy4611
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-20185870
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-20233141
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy - Sesje Rady Gminy4608
     Interpelacje i zapytania radnych597
    ›    Protokoły 2010 rok4206
    ›    Protokoły 2011 rok4238
    ›    Protokoły 2012 rok4575
    ›    Protokoły 2013 rok2905
    ›    Protokoły 2014 rok2285
    ›    Protokoły 2015 rok2206
    ›    Protokoły 2016 rok3001
    ›    Protokoły 2017 rok1901
    ›    Protokoły 2018 rok1792
     Protokoły 729
    ›    Protokoły 2019 rok1169
    ›    Protokoły 2020 rok682
    ›    Protokoły 2021 rok367
    ›    Protokoły 2022 rok105
     Uchwały Rady Gminy8341
    ›    Rok 20118531
    ›    Rok 20129310
    ›    Rok 20137212
    ›    Rok 20149785
    ›    Rok 20158914
    ›    Rok 20166705
    ›    Rok 20176726
    ›    Projekty uchwał 2017 rok6162
    ›    Rok 20187100
    ›    Projekty uchwał 2018 rok4977
    ›    Rok 20194234
    ›    Projekty uchwał 2019 rok3247
    ›    Rok 20203555
    ›    Projekty uchwał 2020 rok2827
    ›    Rok 20211870
    ›     Projekty uchwał 2021 rok1761
    ›    Rok 2022487
    ›    Projekty uchwał 2022 rok362
     Dyżury radnych3053
   Komisje Rady5928
    ›    Przedmiot działania2072
    ›    Skład osobowy3515
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa1903
    ›    Plan pracy4016
    ›    Przedmiot działania2127
    ›    Skład osobowy2594
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska1908
    ›    Plan pracy4240
    ›    Przedmiot działania2377
    ›    Skład osobowy2630
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych1791
    ›    Plan pracy4081
     Komisja Rewizyjna1775
    ›    Skład osobowy2592
    ›    Plan pracy3855
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji328
    ›    Skład osobowy412
   Urząd Stanu Cywilnego14077
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1180
Prawo Lokalne
   Statut8193
   Regulamin7370
   Rejestr umów1486
   Budżet6573
     Budżet Gminy na 2010 rok1759
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok1051
     Budżet Gminy na 2011 rok1902
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku1341
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok1667
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok1167
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok1180
     Budżet Gminy na 2012 rok1655
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok2420
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku915
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok1144
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok1779
     Budżet Gminy na 2013 rok2080
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku1077
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok3627
     Budżet Gminy na 2014 rok1416
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku851
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok3198
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok1466
     Emisja obligacji2468
     Budżet Gminy na 2015 rok1223
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku736
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok3850
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok1168
     Budżet Gminy na 2016 rok1112
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku1071
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok892
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok978
     Budżet Gminy na 2017 rok634
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku667
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok726
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok632
     Budżet Gminy na 2018 rok775
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku470
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok828
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok847
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok626
     Budżet Gminy na 2019 rok540
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 460
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok437
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok342
     Budżet Gminy na 2020 rok684
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 329
    ›    Sprawozdania budżetowe 2020 rok421
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2020 rok236
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2020 rok146
     Budżet Gminy na 2021 rok422
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 242
    ›    Sprawozdania budżetowe 2021 rok313
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2021 rok182
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2021rok129
     Budżet Gminy Imielno na 2022 rok222
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2022 rok62
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2022 rok55
    ›    Sprawozdania budżetowe 2022 rok73
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 55
     Opinie RIO4704
   Podatki i opłaty lokalne6789
     Podatek od nieruchomości7473
     Podatek od środków transportowych4513
     Podatek rolny5644
     Podatek leśny2834
     Podatek od posiadania psów2299
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę4568
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej2007
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych724
     Opłata targowa2304
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy1698
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej1743
   Informacje Urzędu5869
     Ustalenia pokontrolne2137
    ›    2011 rok1429
    ›    2012 rok1642
    ›    2013 rok1419
    ›    2014 rok1883
    ›    2015 rok888
    ›    2016 rok909
    ›    2017 rok973
    ›    2018 rok677
    ›    2019 rok426
    ›    2020 rok317
    ›    2021 rok211
    ›    2022 rok58
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego834
   Informacja publiczna1321
   Petycje1595
   Petycje do Wójta Gminy Imielno632
     2016677
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno1049
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno599
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015655
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016492
     2017 rok512
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno674
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno607
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017635
     2018 rok347
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno604
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno458
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018413
     2019 rok355
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno402
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno366
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019320
     2020 rok418
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno451
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno459
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020332
     2021 rok336
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno321
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno252
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021257
     2022 rok127
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno127
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno83
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 202274
     Wnioski adresowane do Gminy134
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY5489
   Obrót nieruchomościami45
   Zagospodarowanie przestrzenne27337
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 4951
   Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023304
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja1688
   Pozostałe4447
     Informacja o zabytkach990
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1662
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy5031
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1537
   Ochrona środowiska8384
     Decyzje środowiskowe265
     Informacja o środowisku17029
     Informacja o środowisku 2014 rok2821
     Informacja o środowisku 2015 rok3084
     Informacja o środowisku 2016 rok3402
     Informacja o środowisku 2017 rok2972
     Informacja o środowisku 2018 rok1533
     Informacja o środowisku 2019 rok633
     Informacja o środowisku 2020 rok1769
     Informacja o środowisku 2021 rok1014
     Informacja o środowisku 2022 rok438
     Plan gospodarki niskoemisyjnej1495
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest1727
     Czyste powietrze782
     Jak segregować odpady - Informacje626
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno1870
     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE IMIELNO 147
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków138
     INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW50
   Rolnictwo361
   Odnawialne Źródła Energii3257
   Publicznie dostępny wykaz danych1351
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów2043
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok16826
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok1491
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok18961
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok2134
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok696
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok19583
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok954
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok480
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok18397
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok1046
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok434
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok30902
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok1029
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok539
   Ogłoszenia przetargów 2021 rok18084
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok698
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2021 rok685
   Ogłoszenia przetargów 2022 rok2063
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2022 rok260
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok207
   Zapytania ofertowe 2022 rok3082
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania3165
     Druki - podatki gminne1796
     Druki - drogi250
     Druki - odpady komunalne715
     Druki - planowanie przestrzenne1934
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego878
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej694
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew804
     Druki - różne1512
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno695
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej3464
Inne
   Jednostki organizacyjne10937
    ›    Kontakt2890
    ›    Kierownictwo3265
    ›    Statut2772
    ›    Regulamin1810
    ›    Struktura organizacyjna1883
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej11145
    ›    Ogłoszenia9787
    ›    Aktualności3408
    ›    Budżet Jednostki569
    ›    Kierownictwo1627
    ›    Statut1307
    ›    Kontakt2213
     Gminna Biblioteka Publiczna1029
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej298
     Gminny Ośrodek Zdrowia5592
    ›    Kontakt2271
    ›    Kierownictwo2050
    ›    Statut1257
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie894
    ›    Kontakt1519
    ›    Kierownictwo1417
    ›    Statut1109
    ›    Regulamin1093
    ›    Struktura organizacyjna1060
    ›    Aktualności644
     Placówki oświatowe2678
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie6830
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie5441
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach6661
    ›    Aktualności3233
     Centrum Usług Wspólnych1716
    ›    Statut761
    ›    Regulamin514
    ›    Kierownictwo877
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO868
   Jednostki pomocnicze6373
     Sołectwa3649
    ›    Statut Sołectwa1729
    ›    Wykaz sołtysów4796
   Stowarzyszenia i związki członkowskie4234
     Stowarzyszenia zwykłe1545
   Rejestr Instytucji Kultury3129
   Oświadczenia majątkowe207
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2016 rok730
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 rok1181
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 484
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok1218
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok1358
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.509
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.377
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.394
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.397
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok457
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok1058
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2019 rok25
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok37
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.331
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.331
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok221
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok565
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok uzupełnienie50
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.202
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok150
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok297
   Kontrola zarządcza1507
     Kontrola zarządcza za 2015 rok1183
     Kontrola zarządcza za 2016 rok1064
     Kontrola zarządcza za 2017 rok1016
     Kontrola zarządcza za 2018 rok454
     Kontrola zarządcza za 2019 rok417
     Kontrola zarządcza za 2020 rok266
     Kontrola zarządcza za 2021 rok34
   Informacje nieudostępnione4526
   Redakcja Biuletynu6151
Łączna liczba odwiedzin:1363394