Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna56034
   Dane podstawowe145809
   Godziny urzędowania9327
   Organizacje pożytku publicznego5896
   Struktura organizacyjna22040
   KONSULTACJE SPOŁECZNE1091
   Aktualności, komunikaty i ogłoszenia12040
     2023 rok3350
     2024 rok1393
   Ostrzeżenia meterologiczne3491
   Wybory7766
     WYBORY SAMORZĄDOWE 2024980
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024373
     Uchwała w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym1726
     Uchwała w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych2013
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023r.910
   Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2024-2027653
   Wybory do Izby Rolniczej 2023 rok511
   OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI23410
     2021 rok446
     2022 rok3096
     2023 rok1510
     2024 rok1015
   Ochrona Danych Osobowych- RODO2666
   Realizacja Projektów3297
   Deklaracja dostępności1745
   Raport o stanie zapewnienia dostępności pomiotu publicznego892
   Solidarni z Ukrainą INFORMACJE1370
   DZIENNIK USTAW, MONITOR POLSKI, DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO9581
   ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza4087
   Nabór pracowników 2024 rok2104
     LOKALNA PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW (ZPO)39
Organy
   Wójt Gminy23717
     Kontakt9778
     Dyżury3023
    ›    Zarządzenia 2004 rok7647
    ›    Zarządzenia 2005 rok26183
    ›    Zarządzenia 2006 rok16226
    ›    Zarządzenie 2007 rok20025
    ›    Zarządzenia 2008 rok9579
    ›    Zarządzenia 2009 rok11019
    ›    Zarządzenia 2010 rok14684
    ›    Zarządzenia 2011 rok12342
    ›    Zarządzenia 2012 rok11074
    ›    Zarządzenia 2013 rok13206
    ›    Zarządzenia 2014 rok11205
    ›    Zarządzenia 2015 rok15338
    ›    Zarządzenia 2016 rok10825
    ›    Zarządzenia 2017 rok8310
     Zarządzenia3988
    ›    Zarządzenia 2018 rok9241
    ›    Zarządzenia 2019 rok9115
    ›    Zarządzenia 2020 rok8153
    ›    Zarządzenia 2021 rok8128
    ›    Zarządzenia 2022 rok7913
    ›    Zarządzenia 2023 rok5404
    ›    Zarządzenia 2024 rok3014
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok475
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2018 rok471
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2018 rok489
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2018 rok523
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok465
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2019 rok488
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2019 rok409
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2019 rok357
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok841
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2020 rok1090
    ›    Informacja do raportu o stanie Gminy Imielno za 2020 rok575
    ›     Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2020 rok483
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok356
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2021 rok360
    ›    Informacja do raportu ostanie Gminy Imielno za 2021 rok252
    ›    Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Gminy Imielno za 2021 rok248
     Raport o stanie Gminy Imielno za 2022 rok244
    ›    Zgłoszenie do debaty nad Raportem o stanie Gminy Imielno za 2022 rok 178
    ›    Raport o stanie Gminy Imielno za 2022 rok251
    ›    Informacja do Raportu o stanie Gminy Imielno za 2022 rok174
     RAPORT O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK245
    ›    INFORMACJA DO RAPORTU GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK108
    ›    ZGŁOSZENIE DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK98
    ›    RAPORT O STANIE GMINY IMIELNO ZA 2023 ROK171
   Zastępca Wójta Gminy12826
   Sekretarz Gminy7568
   Skarbnik7697
   Rada Gminy14806
     Przewodniczący Rady4936
     Skład Rady7449
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2014-20181805
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2018-20241268
    ›    Skład Rady Gminy kadencja 2024-2029179
    ›    Plany pracy Rady Gminy5545
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2014-20187099
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2018-20245593
     Sesje661
    ›    Transmisja obrad Rady Gminy487
    ›    Sesje Rady Gminy kadencja 2024-2029316
     Interpelacje i zapytania radnych898
    ›    Protokoły 2010 rok4610
    ›    Protokoły 2011 rok4717
    ›    Protokoły 2012 rok5654
    ›    Protokoły 2013 rok3356
    ›    Protokoły 2014 rok2746
    ›    Protokoły 2015 rok2636
    ›    Protokoły 2016 rok3459
    ›    Protokoły 2017 rok2341
    ›    Protokoły 2018 rok2251
     Protokoły 1074
    ›    Protokoły 2019 rok1658
    ›    Protokoły 2020 rok1114
    ›    Protokoły 2021 rok829
    ›    Protokoły 2022 rok601
    ›    Protokoły 2023 rok403
    ›    Protokoły 2024 rok153
     Uchwały Rady Gminy9239
    ›    Rok 201110284
    ›    Rok 201211202
    ›    Rok 20138957
    ›    Rok 201411777
    ›    Rok 201510888
    ›    Rok 20168477
    ›    Rok 20179092
    ›    Projekty uchwał 2017 rok8191
    ›    Rok 20189214
    ›    Projekty uchwał 2018 rok6448
    ›    Rok 20196339
    ›    Projekty uchwał 2019 rok4845
    ›    Rok 20205976
    ›    Projekty uchwał 2020 rok4701
    ›    Rok 20214871
    ›     Projekty uchwał 2021 rok4003
    ›    Rok 20223909
    ›    Projekty uchwał 2022 rok2865
    ›    Rok 20232470
    ›    Projekty uchwał 2023 rok623
    ›    Projekty uchwał 2023 rok1138
    ›    Rok 2024637
    ›    Projekty uchwał 2024 rok665
     Dyżury radnych3447
   Komisje Rady6968
    ›    Przedmiot działania2296
    ›    Skład osobowy3999
     Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa4750
    ›    Plan pracy4674
    ›    Przedmiot działania2347
    ›    Skład osobowy3022
     Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska2169
    ›    Plan pracy4920
    ›    Przedmiot działania2557
    ›    Skład osobowy3140
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych2051
    ›    Plan pracy4787
     Komisja Rewizyjna2028
    ›    Skład osobowy3083
    ›    Plan pracy4529
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji578
    ›    Skład osobowy644
   Urząd Stanu Cywilnego15568
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1680
Prawo Lokalne
   Statut8874
   Regulamin8249
   Rejestr umów2902
   Budżet7681
     Budżet Gminy na 2010 rok1918
    ›    Sprawozdania finanoswe za 2010 rok1184
     Budżet Gminy na 2011 rok2045
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2011 roku1511
    ›    Sprawozdania finanoswe 2011 rok1827
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2011 rok1323
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2011 rok1330
     Budżet Gminy na 2012 rok1792
    ›    Sprawozdania finanoswe 2012 rok2778
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2012 roku1048
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2012 rok1298
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2013 rok1957
     Budżet Gminy na 2013 rok2235
    ›     - Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2013 roku1228
    ›    - Sprawozdania finanoswe 2013 rok4236
     Budżet Gminy na 2014 rok1581
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2014 roku1015
    ›    Sprawozdania finansowe 2014 rok3737
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2014 rok1662
     Emisja obligacji2693
     Budżet Gminy na 2015 rok1379
    ›     Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2015 roku905
    ›    Sprawozdania finansowe 2015 rok4655
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2015 rok1347
     Budżet Gminy na 2016 rok1246
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2016 roku1221
    ›    Sprawozdania finansowe 2016 rok1049
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2016 rok1117
     Budżet Gminy na 2017 rok798
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2017 roku816
    ›    Sprawozdania finansowe 2017 rok887
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2017 rok797
     Budżet Gminy na 2018 rok947
    ›    Informacja z wykonania budżetu Gminy Imielno za I półrocze 2018 roku650
    ›    Sprawozdania finansowe 2018 rok1013
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2018 rok1287
    ›    Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Imielno za 2018 rok815
     Budżet Gminy na 2019 rok704
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 627
    ›    Sprawozdania finansowe 2019 rok594
    ›    Bilans Gminy Imielno za 2019 rok504
     Budżet Gminy na 2020 rok938
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 511
    ›    Sprawozdania budżetowe 2020 rok618
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2020 rok422
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2020 rok311
     Budżet Gminy na 2021 rok675
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 485
    ›    Sprawozdania budżetowe 2021 rok840
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2021 rok365
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2021rok303
     Budżet Gminy Imielno na 2022 rok693
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2022 rok326
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Imielno za 2022 rok303
    ›    Sprawozdania budżetowe 2022 rok812
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno 268
     Budżet Gminy Imielno na 2023 rok547
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2023 rok226
    ›    Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Imielnie za 2023 rok171
    ›    Sprawozdania budżetowe 2023 rok262
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno187
     Budżet Gminy Imielno na 2024 rok175
    ›    Sprawozdania finansowe Gminy Imielno za 2024 rok142
    ›    Sprawozdania budżetowe 2024 rok115
    ›    Informacje kwartalne z wykonania budżetu Gminy Imielno104
     Opinie RIO6597
   Podatki i opłaty lokalne7851
     Podatek od nieruchomości8429
     Podatek od środków transportowych4895
     Podatek rolny6358
     Podatek leśny3013
     Podatek od posiadania psów2491
     Zbiorowe zaopatrzenie w wodę5334
     Wprowadzenie opłaty administracyjnej2159
     Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych889
     Opłata targowa2483
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy1830
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej1910
   Informacje Urzędu6644
     Ustalenia pokontrolne2317
    ›    2011 rok1622
    ›    2012 rok1821
    ›    2013 rok1573
    ›    2014 rok2246
    ›    2015 rok1049
    ›    2016 rok1080
    ›    2017 rok1148
    ›    2018 rok863
    ›    2019 rok598
    ›    2020 rok534
    ›    2021 rok554
    ›    2022 rok201
    ›    2023 rok209
    ›    2024 rok54
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1288
   Informacja publiczna1906
   Petycje2280
   Petycje do Wójta Gminy Imielno1115
     2016854
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno1240
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno756
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015815
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016671
     2017 rok695
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno856
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno765
    ›     Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017814
     2018 rok514
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno769
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno612
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018567
     2019 rok485
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno567
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno524
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019455
     2020 rok583
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno606
    ›     Petycje do Rady Gminy Imielno746
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020509
     2021 rok526
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno472
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno402
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021419
     2022 rok403
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno369
    ›    Petycje do Rady Gminy Imielno266
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022257
     2023 rok215
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 244
    ›    Petycje do Rady Gminy w Imielnie 184
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku179
     2024 rok130
    ›    Petycje do Wójta Gminy Imielno 161
    ›    Petycje do Rady Gminy w Imielnie 85
    ›    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2024 roku70
     Wnioski adresowane do Gminy372
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY6247
   Obrót nieruchomościami826
   Zagospodarowanie przestrzenne31319
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania i Rozwoju Gminy Imielno 6196
   Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023897
   Międzygminny Związek Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach - dokumentacja3145
   Pozostałe4997
     Informacja o zabytkach1213
     Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1840
   Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy5841
     Ankieta - Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy1686
   Ochrona środowiska10173
     Decyzje środowiskowe1512
     Informacja o środowisku19865
     Informacja o środowisku 2014 rok3120
     Informacja o środowisku 2015 rok3552
     Informacja o środowisku 2016 rok3986
     Informacja o środowisku 2017 rok3488
     Informacja o środowisku 2018 rok1839
     Informacja o środowisku 2019 rok984
     Informacja o środowisku 2020 rok2701
     Informacja o środowisku 2021 rok1567
     Informacja o środowisku 2022 rok1303
     Informacja o środowisku 2023 rok1093
     Informacja o środowisku 2024 rok404
     Plan gospodarki niskoemisyjnej1698
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest2153
     Czyste powietrze1102
     Jak segregować odpady - Informacje976
     Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno4061
     ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE IMIELNO 396
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków411
     INFORMACJA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW504
     LOKALNA PLATFORMA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW (ZPO)118
     Program opieki nad zwierzętami 36
    ›    Opieka nad zwierzętami bezdomnymi22
    ›    Program zapobiegania bezdomności zwierząt30
   Rolnictwo1328
   Odnawialne Źródła Energii4238
   Publicznie dostępny wykaz danych2423
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów2698
     Ogłoszenia przetargów 2016 rok17311
    ›    Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2016 rok1693
   Ogłoszenia przetargów 2017 rok19829
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2017 rok2463
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok865
   Ogłoszenia przetargów 2018 rok20359
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2018 rok1105
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok611
   Ogłoszenia przetargów 2019 rok19261
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2019 rok1300
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok611
   Ogłoszenia przetargów 2020 rok32866
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2020 rok1400
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok699
   Ogłoszenia przetargów 2021 rok24081
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok1051
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2021 rok840
   Ogłoszenia przetargów 2022 rok7789
     Ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargów 2022 rok506
     Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok405
   Ogłoszenia przetargów 2023 rok5153
     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargów 2023 rok357
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok333
   Zapytania ofertowe 2023 rok3334
   Ogłoszenia przetargów 2024 rok1814
     Ogłoszenie przetargów 2024 rok1125
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok302
   Zapytania ofertowe 2024 rok1456
Załatwianie Spraw
   Druki do pobrania4851
     Druki - podatki gminne2918
     Druki - drogi518
     Druki - odpady komunalne1174
     Druki - planowanie przestrzenne2444
     Wniosek o wydanie dowodu osobistego1167
     Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej1169
     Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew1067
     Druki - różne2032
     Druki - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Imielno906
   Poradnik Petenta - Rejestr działalności regulowanej4177
Inne
   Jednostki organizacyjne13128
    ›    Kontakt3331
    ›    Kierownictwo3890
    ›    Statut3210
    ›    Regulamin2011
    ›    Struktura organizacyjna2172
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej13588
    ›    Ogłoszenia17226
    ›    Aktualności5282
    ›    Budżet Jednostki853
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO46
    ›    Kierownictwo1944
    ›    Statut1503
    ›    Kontakt2864
     Gminna Biblioteka Publiczna2133
    ›    Regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej514
    ›    Budżet jednostki176
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia6380
    ›    Kontakt2650
    ›    Kierownictwo2480
    ›    Statut1432
    ›    Ogłoszenia215
    ›    Aktualności201
    ›    Budżet jednostki114
     Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie1158
    ›    Kontakt1762
    ›    Kierownictwo1595
    ›    Statut1240
    ›    Regulamin1215
    ›    Struktura organizacyjna1193
    ›    Aktualności779
     Placówki oświatowe2972
    ›    Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Imielnie8667
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie6980
    ›    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach8046
    ›    Aktualności6007
     Centrum Usług Wspólnych2682
    ›    Statut963
    ›    Regulamin694
    ›    Kierownictwo1241
    ›    Ochrona Danych Osobowych - RODO1317
   Jednostki pomocnicze7149
     Sołectwa4321
    ›    Statut Sołectwa2180
    ›    Wykaz sołtysów5365
   Stowarzyszenia i związki członkowskie4686
     Stowarzyszenia zwykłe1683
   Rejestr Instytucji Kultury4058
   Oświadczenia majątkowe1888
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP 808
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2017 rok1425
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 rok1569
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 16 września 2018r.700
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 16 września 2018r.525
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy 21 października 2018r.821
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 21 października 2018r.593
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2018 rok606
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 rok1238
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2019 rok168
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok258
     Oświadczenie majątkowe Kierownika w dniu rozwiązania umowy o pracę 31.12.2019r.537
     Oświadczenie majątkowe po. Kierownika GOZ w dniu podpisania umowy 14.I.2020r.498
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Imielno za 2020 rok406
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok816
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok uzupełnienie258
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.01.2021r.479
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy za 2021 rok523
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok1077
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2022 rok672
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2022 rok1320
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP w Imielnie wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę214
     Oświadczenie majątkowe Dyrektorów SSP wg stanu na dzień 29 i 31 sierpnia 2023 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę169
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie za 2023 rok285
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za 2023 rok655
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GBP na dzień objęcia stanowiska 01.07.2023r.141
     Oświadczenie majątkowe Dyrektora CUW w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę111
     Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora CUW w Imielnie w związku z objęciem stanowiska96
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę146
     Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Imielnie w związku z objęciem stanowiska144
     Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Imielnie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę109
     Oświadczenie majątkowe p.o. Kierownika GOPS w Imielnie w związku z objęciem stanowiska116
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Imielno na dzień objęcia stanowiska186
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie na dzień 29.02.2024r.228
     Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Imielno na dzień 29.02.2024r.301
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy w Imielnie na rozpoczęcie kadencji 2024115
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Imielno na rozpoczęcie kadencji 2024102
   Kontrola zarządcza2146
     Kontrola zarządcza za 2015 rok1421
     Kontrola zarządcza za 2016 rok1348
     Kontrola zarządcza za 2017 rok1254
     Kontrola zarządcza za 2018 rok721
     Kontrola zarządcza za 2019 rok708
     Kontrola zarządcza za 2020 rok557
     Kontrola zarządcza za 2021 rok378
     Kontrola zarządcza za 2022 rok297
     Kontrola zarządcza za 2023 rok142
   Informacje nieudostępnione5182
   Redakcja Biuletynu6541
Łączna liczba odwiedzin:1703315