Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-01-27 12:35
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA dla osób kupujących węgiel za pośrednictwem Urzędu Gminy
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-27 09:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-27 09:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-26 10:31
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Zarządzenia 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 200.2022
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-26 10:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Zarządzenia 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 200.2022
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-26 10:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » Zarządzenia 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 200.2022
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-26 10:26
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie na Dzień Kobiet
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-26 10:25
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na Dzień Kobiet
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-25 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » 2021 rok » Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargów 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-25 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » 2021 rok » Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargów 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-25 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » 2021 rok » Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargów 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała 12/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała 12/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała 12/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 11/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2023 roku
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 11/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2023 roku
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 11/2023 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2023 roku
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:19
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:18
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:17
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:17
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:16
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 09:16
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 08:58
Dział: Załatwianie Spraw » Druki do pobrania » Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 08:57
Dział: Załatwianie Spraw » Druki do pobrania » Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 08:57
Dział: Załatwianie Spraw » Druki do pobrania » Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 07:57
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dot. wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 07:56
Dział: Urząd » Komunikaty i ogłoszenia » 2023 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dot. wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 07:51
Dział: Urząd » Zaproszenie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
Wykonanie: Ewa Seweryn
Data: 2023-01-24 07:51
Dział: Urząd » Zaproszenie
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
Wykonanie: Ewa Seweryn