Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Załączniki
Obowiązek Informacyjny   241.084 KB

Klauzula Informacyjna - usc

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Załączniki
Klauzula Informacyjna   403.916 KB

Klauzula Informacyjna - dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Załączniki
Klauzula informacyjna   395.776 KB

Klauzula Informacyjna - ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki
Klauzula Informacyjna   397.383 KB

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Załączniki
Inspektor Ochrony Danych   381.979 KB