artykuł nr 1

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych ewidencja ludności
artykuł nr 3

Klauzula Informacyjna - Obiekt monitorowany

Klauzula Informacyjna - Obiekt monitorowany
artykuł nr 4

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

artykuł nr 5

Klauzula Informacyjna - usc

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)