Zarządzenie Nr 31.2019

Zarządzenie Nr 31.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno"

Załączniki
Zarządzenie Nr 31.2019   104.295 KB

Zarządzenie Nr 30.2019

ZARZĄDZENIE Nr 30.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw informatyki oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 30.2019   131.257 KB

Zarządzenie Nr 27.2019

Zarządzenie Nr 27.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 27.2019   143.378 KB

Zarządzenie Nr 29.2019

Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbiorów instalacji OZE

Załączniki
Zarządzenie Nr 29.2019   103.132 KB

Zarządzenie Nr 28.2019

ZARZĄDZENIE Nr 28.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 28.2019   34.130 KB

Zarządzenie Nr 26.2019

ZARZĄDZENIE Nr 26.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2019   97.723 KB

Zarządzenie Nr 25.2019

ZARZĄDZENIE Nr 25.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 25.2019   99.789 KB

Zarządzenia Nr 22.2019

Zarządzenie Nr 22.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 22.2019   370.333 KB

Zarządzenie Nr 24.2019

ZARZĄDZENIE NR 24.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO  z dnia 12 marca 2019r. w sprawie prowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Imielnie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 24.2019   289.214 KB

Zarządzenie Nr 23.2019

Zarządzenie Nr 23.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 365) na dzień 26 maja 2019 r.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 23.2019   136.547 KB

Zarządzenie Nr 21.2019

Zarządzenie Nr 21.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków w roku budżetowym 2019

Załączniki
Zarządzenie Nr 21.2019   101.564 KB

Zarządzenie Nr 18.2019

Zarządzenie Nr 18.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2019 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 18.2019   341.007 KB

Zarządzenie Nr 20.2019

ZARZĄDZENIE Nr 20.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 4 marca 2019r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 20.2019   145.018 KB

Zarządzenie Nr 19.2019

ZARZĄDZENIE Nr 19.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia  4 marca 2019r. w sprawie powołania komisji do konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 19.2019   148.053 KB

Zarządzenie Nr 8.2019

Zarządzenie Nr 8.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Imielno w 2019 roku

Załączniki
Zarządzenie Nr 8.2019   161.276 KB

Zarządzenie Nr 17.2019

ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Imielnie

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 17.2019   115.908 KB

Zarządzenie Nr 16.2019

Zarządzenie Nr 16.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu samochodowego marki SKODA OCTAVIA będącego własnością Gminy Imielno

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 16.2019   106.988 KB

Zarządzenie Nr 15.2019

ZARZĄDZENIE NR 15.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodu stanowiącego własność Gminy Imielno oraz powołania komisji przetargowej

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 15.2019   791.859 KB
Załącznik Nr 1   69.352 KB
Załącznik Nr 2   47.983 KB

Zarządzenie Nr 13.2019

Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2019 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 13.2019   87.100 KB
Załącznik Nr 1   1.230 MB
Załącznik Nr 2   1.283 MB
Załącznik Nr 3   428.307 KB

Zarządzenie Nr 14.2019

ZARZĄDZENIE Nr 14.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodów stanowiących własność Gminy Imielno oraz powołania komisji przetargowej

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 14.2019   137.513 KB

Zarządzenie Nr 12.2019

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu samochodowego marki SKODA OCTAVIA będącego własnością Gminy Imielno

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2019   556.363 KB

Zarządzenie Nr 11.2019

 OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW


 

Wójt Gminy Imielno ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego marki Nissan Primera P12, 1.6 o numerze rejestracyjnym TJE S998 rok produkcji 2002.

Samochodu - specjalnego do 3,5 t marki Żuk FS-LUBLIN 2.1 o numerze rejestracyjnym TJE E312  rok produkcji 1990.

 

Zarządzenie Nr 10. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 10.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2019   123.877 KB
Załącznik   438.896 KB

Zarządzenie Nr 9.2019

ZARZĄDZENIE NR 9.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 25 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2019   125.146 KB

Zarządzenie Nr 7.2019

ZARZĄDZENIE NR 7.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2019   107.350 KB

Zarządzenie Nr 6.2019

ZARZĄDZENIE NR 6.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2019   114.118 KB

Zarządzenie Nr 5.2019

ZARZĄDZENIE NR 5.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 5.2019   124.590 KB

Zarządzenie Nr 4.2019

ZARZĄDZENIE NR 4.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2019   126.391 KB

Zarządzenie Nr 3.2019

ZARZĄDZENIE NR 3.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO  z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2019   147.979 KB
Załącznik Nr 1   169.436 KB
Załącznik Nr 2   168.497 KB
Załącznik Nr 3   84.255 KB
Załącznik Nr 4   149.732 KB
Załącznik Nr 5   99.471 KB

Zarządzenie Nr 2.2019

Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2019   99.613 KB
Załącznik   271.809 KB

Zarządzenie Nr 1.2019

Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną gminy Imielno na czas oznaczony

Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2019   126.476 KB