Zarządzenie Nr 14.2019

ZARZĄDZENIE Nr 14.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofertowego samochodów stanowiących własność Gminy Imielno oraz powołania komisji przetargowej

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 14.2019   137.513 KB

Zarządzenie Nr 12.2019

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu samochodowego marki SKODA OCTAVIA będącego własnością Gminy Imielno

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2019   556.363 KB

Zarządzenie Nr 11.2019

 OGŁOSZENIE 

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW


 

Wójt Gminy Imielno ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż:

Samochodu osobowego marki Nissan Primera P12, 1.6 o numerze rejestracyjnym TJE S998 rok produkcji 2002.

Samochodu - specjalnego do 3,5 t marki Żuk FS-LUBLIN 2.1 o numerze rejestracyjnym TJE E312  rok produkcji 1990.

 

Zarządzenie Nr 10. 2019

ZARZĄDZENIE Nr 10.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2019   123.877 KB
Załącznik   438.896 KB

Zarządzenie Nr 9.2019

ZARZĄDZENIE NR 9.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 25 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2019   125.146 KB

Zarządzenie Nr 7.2019

ZARZĄDZENIE NR 7.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2019   107.350 KB

Zarządzenie Nr 6.2019

ZARZĄDZENIE NR 6.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2019   114.118 KB

Zarządzenie Nr 5.2019

ZARZĄDZENIE NR 5.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 5.2019   124.590 KB

Zarządzenie Nr 4.2019

ZARZĄDZENIE NR 4.2019

WÓJTA GMINY IMIELNO

z dnia 23 stycznia 2019 roku

 

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 4.2019   126.391 KB

Zarządzenie Nr 3.2019

ZARZĄDZENIE NR 3.2019 WÓJTA GMINY IMIELNO  z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno.

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2019   147.979 KB
Załącznik Nr 1   169.436 KB
Załącznik Nr 2   168.497 KB
Załącznik Nr 3   84.255 KB
Załącznik Nr 4   149.732 KB
Załącznik Nr 5   99.471 KB

Zarządzenie Nr 2.2019

Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2019   99.613 KB
Załącznik   271.809 KB

Zarządzenie Nr 1.2019

Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Imielno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną gminy Imielno na czas oznaczony

Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2019   126.476 KB