główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr VII.54.2019

UCHWAŁA NR VII.54.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

Załączniki:
Uchwała Nr VII.54.2019 232 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr VII.53.2019

UCHWAŁA  NR VII.53.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Załączniki:
Załącznik Nr 2 809 KB
Załącznik Nr 1 829 KB
Uchwała Nr VII.53.2019 367 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr VII.52.2019

UCHWAŁA NR VII.52.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia  27 czerwca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Załączniki:
Uchwała Nr VII.52.2019 497 KB
artykuł nr 4

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Imielno

artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI.100.2016

UCHWAŁA Nr XVI.100.2016 RADYGMINY W IMIELNIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno