główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII.142.2020

UCHWAŁA NR XVIII.142.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych  i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Załączniki:
UCHWAŁA NR XVIII.142.2020 448 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII.141.2020

UCHWAŁA NR XVIII.141.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
UCHWAŁA NR XVIII.141.2020 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII.140.2020

UCHWAŁA NR XVIII.140.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno"
Załączniki:
UCHWAŁA NR XVIII.140.2020 309 KB
Załącznik MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr VII.54.2019

UCHWAŁA NR VII.54.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów

Załączniki:
Uchwała Nr VII.54.2019 232 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr VII.53.2019

UCHWAŁA  NR VII.53.2019 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Załączniki:
Załącznik Nr 2 809 KB
Załącznik Nr 1 829 KB
Uchwała Nr VII.53.2019 367 KB