artykuł nr 1

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Nabór kandydatów odbywa się w terminie 1 -30 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Nabór kandydatów odbywa się w terminie 1 -30 czerwca 2022 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXII.173.2021

UCHWAŁA NR XXII.173.2021 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Imielno
artykuł nr 3

WYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII.142.2020

UCHWAŁA NR XVIII.142.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych  i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII.141.2020

UCHWAŁA NR XVIII.141.2020 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi