Publicznie dostępny wykaz danych

Publicznie dostępny wykaz danych - aplikacja udostępniona przez Ministerstwo Środowiska

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy w Imielnie jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Gminy w Imielnie prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy w Imielnie  

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+gminy+Imielno