artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Imielno - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obręb 09 Jakubów działka nr ewiden. 135/1 o pow.0,35 ha
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 13 Motkowice jako działka nr 826 o pow. 0,18 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księgawieczysta KIIJ/00034000/2
 

artykuł nr 3

Ogłoszenie - Motkowice

Wójt Gminy Imielno - Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm. / informuje o wywieszeniu w dniu 07.07.2017 r. na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w:
- Motkowicach działka nr 826 o pow. 0,1800 ha.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o III przetargu - Sobowice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójta Gminy Imielno
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gn1iny In1ielno oznaczonych w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 19 Sobowice jako działka nr 264 o pow. 0,68 ha, zabudowana
budynkiem byłej szkoły podstawowej, dla której w Sądzie Rejonowyn1 w Jędrzejowie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1J/00019040/3.

artykuł nr 5

INFORMACJA

INFORMACJA

Dostępne podkategorie:
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok