artykuł nr 1

Sekretarz Gminy

EWA SEWERYN Tel. 41 385-12-10 wew.41; 41 385-12-25 wew.41
e-mail: sekretarz@imielno.pl