artykuł nr 1

Skarbnik Gminy

URSZULA SOBCZYK  Tel. 41 385-12-10; 41 385-12-25 wew. 52
e-mail: skarbnik@imielno.pl