artykuł nr 1

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Michał Sobczyk

1. Telefony kontaktowe TELEFONY:  41 385-12-10 wew. 48; 41 385-12-25 wew. 48

e-mail: wojt.imielno@imielno.pl