artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX.123.2016

UCHWAŁA NR XIX.123.2016 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026

artykuł nr 2

Strategia Rozwoju Gminy Imielno

Strategia Rozwoju Gminy Imielno na lata 2016-2026 - projekt