artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.2.2021 z dnia 25.10.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.2.2021 z dnia 25.10.2021r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno Znak sprawy: BGP.6733.3.2021

Zawiadamia się, iż w dniu 04.10.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 01.10.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sobowice na terenie części działek nr ewid. gruntu 324,325,326,298,327,236,206/2,235,237,265,636,637,206/1 oraz w miejscowości Bełk na terenie części działek nr ewid. gruntu 136/1, 622, 136/2 gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z współbieżną kanalizacją techniczną oraz budowie stanowisk słupowych średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia; „ Budowy linii kablowej SN łączącej linię napowietrzną SN relacji GPZ 1 Jędrzejów-Pińczów z linią napowietrzną SN GPZ 1 Jędrzejów-Kije w m. Sobowice i Bełk gm. Imielno-RE Kielce”.Zawiadamia się, iż w dniu 04.10.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 01.10.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sobowice na terenie części działek nr ewid. gruntu 324,325,326,298,327,236,206/2,235,237,265,636,637,206/1 oraz w miejscowości Bełk na terenie części działek nr ewid. gruntu 136/1, 622, 136/2 gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z współbieżną kanalizacją techniczną oraz budowie stanowisk słupowych średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia; „ Budowy linii kablowej SN łączącej linię napowietrzną SN relacji GPZ 1 Jędrzejów-Pińczów z linią napowietrzną SN GPZ 1 Jędrzejów-Kije w m. Sobowice i Bełk gm. Imielno-RE Kielce”.
artykuł nr 3

Obwieszczenie z dnia 29 września 2021 r. Wójta Gminy Imielno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
Obwieszczenie z dnia 29 września 2021r. Wójta Gminy Imielno o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
TEKST Studium gm.IMIELNOMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 42 BILANS- pozioma do tekstu78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 29 zestawienie aktywności gospodarczej IMIELNO70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 27,28 podmioty gospodarki REGON65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 24, 25, 26 wydatki z budżetu i dochody66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 23 dochody56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
tabela 20, 21, 22, pracujący, bezrobotni81 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci elektroenergetyczneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rejony obsługi wodociągówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przydatność rolnicza glebMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podział funkcjonalny gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Komunikacja - uwarunkowaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Komunikacja - kierunkiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
TEKST PROGNOZY do Studium gm. IMIELNOMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK PROGNOZY - 3 PAS10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK PROGNOZY - 2 PAS19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK PROGNOZY - 1 PAS11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
TEKST EKOFIZJOGRAFI MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK EKOFIZJOGRAFII - 3 PAS16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK EKOFIZJOGRAFII - 2 PAS.part210 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK EKOFIZJOGRAFII - 2 PAS.part112 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK EKOFIZJOGRAFII - 1 PAS18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK UWARUNKOWAŃ - 3 PASMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK UWARUNKOWAŃ - 2 PAS11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK UWARUKOWAŃ - 1 PASMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK KIERUNKÓW - 3 PASMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK KIERUNKÓW - 2 PAS12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
RYSUNEK KIERUNKÓW - 1 PASMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Obwieszczenie BGP.6733.2.2021

Obwieszczenie BGP.6733.2.2021
Zawiadamia się, iż w dniu 23.08.2021r. na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 30.07.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) i uzupełnienia wniosku z dnia 23.08.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Motkowice na terenie działki nr ewid. gruntu 1168, gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „JED4491A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 23.07.2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek o nr ewid. 192/2 i 205 (droga gospodarcza), położonych w miejscowości Opatkowice Drewniane, gmina Imielno.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 23.07.2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek o nr ewid. 192/2 i 205 (droga gospodarcza), położonych w miejscowości Opatkowice Drewniane, gmina Imielno.