artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 10.03.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 10.03.2022r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 05.01.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 05.01.2022r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno znak: BGP.6733.3.2021 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno znak: BGP.6733.3.2021 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.2.2021 z dnia 25.10.2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.2.2021 z dnia 25.10.2021r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno Znak sprawy: BGP.6733.3.2021

Zawiadamia się, iż w dniu 04.10.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 01.10.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sobowice na terenie części działek nr ewid. gruntu 324,325,326,298,327,236,206/2,235,237,265,636,637,206/1 oraz w miejscowości Bełk na terenie części działek nr ewid. gruntu 136/1, 622, 136/2 gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z współbieżną kanalizacją techniczną oraz budowie stanowisk słupowych średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia; „ Budowy linii kablowej SN łączącej linię napowietrzną SN relacji GPZ 1 Jędrzejów-Pińczów z linią napowietrzną SN GPZ 1 Jędrzejów-Kije w m. Sobowice i Bełk gm. Imielno-RE Kielce”.Zawiadamia się, iż w dniu 04.10.2021r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin z dnia 01.10.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Sobowice na terenie części działek nr ewid. gruntu 324,325,326,298,327,236,206/2,235,237,265,636,637,206/1 oraz w miejscowości Bełk na terenie części działek nr ewid. gruntu 136/1, 622, 136/2 gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z współbieżną kanalizacją techniczną oraz budowie stanowisk słupowych średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia; „ Budowy linii kablowej SN łączącej linię napowietrzną SN relacji GPZ 1 Jędrzejów-Pińczów z linią napowietrzną SN GPZ 1 Jędrzejów-Kije w m. Sobowice i Bełk gm. Imielno-RE Kielce”.