artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 23.04.2024r.

Wójt Gminy Imielno zawiadamia, iż na wniosek P4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 27.02.2024r., uzupełniony w dniu 15.03.2024r oraz w dniu 11.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Helenówka na terenie działek o nr ewid. 289/2 oraz 290 dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „JED4492A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 04.04.2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 04.04.2024r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGP.6733.1.2024 na wniosek Gminy Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno, dotyczącej rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, polegającej na budowie szatni kontenerowej dla piłkarzy wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie obiektu budowlanego na terenie części działki o nr ewid. 324, dla potrzeb istniejącego boiska trawiastego zlokalizowanego na sąsiedniej działce o nr ewid. 323, położonych w miejscowości Stawy, gmina Imielno.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 07.02.2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 07.02.2024r. dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie gminy Imielno poprzez budowę szatni kontenerowych dla piłkarzy przy istniejącym boisku trawiastym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” na terenie części działki nr ewid. 322, położonej w miejscowości Stawy, gmina Imielno.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 06.02.2024r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 06.02.2024r. w sprawie wszczęcia postępowania do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Stawy dla inwestycji pn. rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej polegająca na budowie szatni kontenerowej dla piłkarzy wraz z urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie obiektu budowlanego na terenie części działki o nr ewid. 324 dla potrzeb istniejącego boiska trawiastego zlokalizowanego na sąsiedniej działce o nr ewid. 323.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 19.12.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Stawy na terenie części działki nr ewid. gruntu 322, gmina Imielno dla inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie gminy Imielno poprzez budowę szatni kontenerowych dla piłkarzy przy istniejącym boisku trawiastym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną zapewniającą użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.