artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.1.2022 z dnia 16.12.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 16.12.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grudzyny na terenie części działek nr ewid. gruntu dr. 238 oraz dr. 40, gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Grudzyny.
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 04.11.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno z dnia 04.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Grudzyny na terenie części działek nr ewid. gruntu dr. 238 oraz dr. 40, gmina Imielno dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek w miejscowości Grudzyny
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 10.03.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 10.03.2022r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 05.01.2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno BGP.6733.4.2021 z dnia 05.01.2022r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno znak: BGP.6733.3.2021 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Imielno znak: BGP.6733.3.2021 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego