artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 151/06

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 151/06 Wójta Gminy Imielno z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej