artykuł nr 1

Uzupełniający nabór ankiet

 Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Imielno zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych o możliwości  składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno. Druki deklaracji, zestawienie wolnych instalacji oraz Regulamin uzupełniającego naboru stanowią załączniki do niniejszej informacji oraz są dostępne w pokoju nr 12 (I piętro) w Urzędzie Gminy Imielno. Więcej informacji na temat naboru udziela Włodzimierz Węglowski, pokój nr 12, tel. 41 3851210 wew. 43.

   

Imielno, 10.10.2018r.

 

Wójt Gminy Imielno

   Zbigniew Huk

 

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 42.2017

Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach  projektów  z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

 

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 39.2017

ZARZĄDZENIE Nr 39.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

artykuł nr 4

Nabór wniosków - Przedłużenie terminu składania wniosków

Nabór wniosków - Przedłużenie terminu składania wniosków

artykuł nr 5

Ogłoszenie OZE - Nabór wniosków

Ogłoszenie OZE - Nabór wniosków