artykuł nr 1

Centralny rejestr umów 2024

CENTRALNY REJESTR UMÓW
2024
Nr CRU
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
 
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2024
 
P.U.H. Kartograf
Dorota Szumera
Ul. Jana III Sobieskiego 160
32-048
 
Opracowanie graficzne oraz wydruk artykułów prasowych promujących Gminę Imielno w miesięczniku „Powiat Jędrzejowski”
615,00 zł brutto
Od 02.01.2024r. do
31.12.2024r.
 
2.
02.01.2024
Umowa zlecenia
Szczepan Podlach Michałów 155B
28-411 Michałów
Świadczenie usług audytu wewnętrznego
7 000,00 zł
Od 01.01.2024r. do
31.12.2024r.
 
3.
02.01.2024
OPS.640.02.2024
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Brody 12a
26-015 Pierzchnica
Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar oraz świadków przemocy domowej w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  do Spraw Uzależnień i Przemocy w Imielnie
600,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
4.
02.01.2024
OPS.640.04.2024
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Brody 12a
26-015 Pierzchnica
Przeprowadzenie badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
250,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
5.
29.12.2023
Aneks nr 2 do Umowy ODO/2021/12/23
Centrum Zabezpieczenia Informacji
Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 15 lok.1
25-211 Kielce
Pełnienie funkcji Inspektora danych osobowych
600,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
6.
02.01.2024
OPS.640.01.2024
MIRBO
Mirosław Borek
Ul. Konarskiego 16/30
25-340 Kielce
Prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych i ich rodzin w Rodzinnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Imielni
600,00
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
7.
02.01.2024
OPS.640.03.2024
Anna Blicharska
Helenówka 13
28-313 Imielno
Przeprowadzenie badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
250,00 zł
Od 02.01.2024 do 31.12.2024
 
8.
11.01.2024
Umowa użytkowania Nr 1605/RUM/2023/NN/KRU1
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa
Użytkowanie części nieruchomości nr ewid. Nr 1422 o pow. 6,1400 ha położona w obrębie 0020 Stawy
205,00 zł na rok
Od 01.12.2023r. do 30.12.2043r.
 
9.
15.01.2024
PKZ.272.1.2024
Centrum Zabezpieczenia Informacji
Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 15 lok.1
25-211 Kielce
:Usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosku o grant w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny  samorząd” oraz przeprowadzenie początkowego audytu bezpieczeństwa”
60 272,00 zł
DO 31.12.2024r.
 
10.
26.01.2024
Nr 8/I/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
 
11.
31.01.2024
Umowa zlecenie
Osoba fizyczna
Oprawa muzyczna „Dnia Kobiet”
2 850,00 zł
10.02.2024r.
 
12.
02.02.2024
OZD.272.1.2024
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOMIAR” inż. S.Majcher, inż. A.Majcher
Ul. Reymonta 12
28-300 Jędrzejów
Aktualizacja ewidencji gruntów dotyczących działek nr 169/1, 165, 43/7, 163/2, 162/2, 161/2, 160/2, 159/3, 158/2 które częściowo są użytkowane przez mieszkańców jako droga położonych w miejscowości Imielno
16 000,00 zł
Od 02.02.2024 do 31.10.2024
 
13.
02.02.2024
OZD.272.2.2024
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GEOMIAR” inż. S.Majcher, inż. A.Majcher
Ul. Reymonta 12
28-300 Jędrzejów
Wykonanie punktów granicznych działki nr 923 o pow. 0,1300 ha położonej w miejscowości Stawy
3 000,00 zł
Od 02.02.2024 do 31.03.2024
 
14.
29.12.2023
OCW.272.1.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Borszowicach
250,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
15.
29.12.2023
OCW.272.2.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Jakubowie
250,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
16.
29.12.2023
OCW.272.3.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Motkowicach
300,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
17.
29.12.2023
OCW.272.4.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Stawach
250,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
18.
29.12.2023
OCW.272.5.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Grudzynach
250,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
19.
29.12.2023
OCW.272.6.2023
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Dzierszynie
250,00 zł
Od 01.01.2024 do 31.12.2024
 
20.
01.02.2024
OCW.272.1.2024
Osoba fizyczna
Prowadzenie księgowości Ochotniczych Straży Pożarnych
2800,00 zł
Od 01.02.2024 do 30.04.2024
 
21.
01.02.2024
OCW.272.2.2024
Osoba fizyczna
Wykonanie czynności mechanika-konserwatora w jednostce OSP w Sobowicach
250,00 zł
Od 01.02.2024 do 31.12.2024
 
22.
08.02.2024
CUW.1.2024
Osoba fizyczna
Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły-zapewnionego przez rodziców prywatnym samochodem
Stawka dzienna 112,70 zł
Od 08.02.2024 do 21.06.2024
 
23.
07.02.2024
Umowa Nr 8/II/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
24.
25.01.2024
Aneks do umowy dzierżawy
InPost Paczkomaty
Sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 4 30-727 Kraków
Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Motkowice ul. Główna 33 na potrzeby użytkowania Automatu
500,00 zł/miesiąc
Od 01.02.2024r.
 
25.
12.02.2024
 
Otwarty Rynek Elektroniczny
 ul. Domaniewskiej 49
02-672 Warszawa
Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną
8040,00 zł
Od 25.02.2024 do 24.02.2024
 
26.
16.02.2024
 
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Lex Administracja Standard
8547 zł netto/rok
Od 01.03.2024 do 08.02.2027
 
27.
01.03.2024
DOD.272.1.2024
KADAKS
Kamil Kowalczyk
Ul. 3 Maja 165B
28-400 Pińczów
Zakup i dowóz kruszywa
52,70 zł netto za 1 tonę
Od 01.03.2024 do 31.12.2024
 
28.
01.03.2024
ORG.1.2024
Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Reroń ul. Graniczna 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy w Imielnie i Gminnych Jednostek Organizacyjnych
4 305,00 brutto
Od 01.03.2024 do 31.12.2024
Aneks nr 1 z dnia 07.05.2024
29.
06.03.2024
PKZ.272.2.2024
PERFECT EVENT
Agnieszka Gołąb
ul. Marianowska 1a
28-340 Sędziszów
Realizacja przedsięwzięcia pn. „XIV Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
48 900,00 zł brutto
21.07.2024r.
 
30.
04.03.2024
Nr 8/III/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
31.
11.03.2024
DOD.272.2.2024
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Ul. Zakładowa 17
26-052 Nowiny
Wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno –
Etap II Część 1:Przebudowa dróg w południowej części Gminy-etap II
2 142 053,01 zł
Do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
 
32.
11.03.2024
DOD.272.3.2024
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93
28-300 Jędrzejów
Wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno –
Etap II Część 1:Przebudowa dróg w północnej części Gminy-etap II
2 302 993,16 zł
Do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
 
33.
11.03.2024
DOD.272.4.2024
PPHU BIONATURA
Piotr Rosół
ul. Kielecka 69
28-300 Jędrzejów
Wykonanie zadania pn.: Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno
662 364,89 zł
Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
 
34.
11.03.2024
DOD.272.6.2024
RIN-invest Renata Dąbrowska
Dziewięcioły 11
32-200 Miechów
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno”
10 000,00 zł
Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
 
35.
11.03.2024
DOD.272.5.2024
SPIINWEST Mariusz Pająk ul. 1 Maja 34/7
26-110 Skarżysko-Kamienna
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II”
45 000,00 ZŁ
Do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy
 
36.
01.03.2024
 
Województwo Świętokrzyskie
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej w celu realizacji zadania pn.”Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”
16 500,00 zł
Termin wykorzystania dotacji nie później niż 31.12.2024 rok
 
37.
19.03.2024
PKZ.426.1.2024
Gminny Klub Sportowy Imielno
Szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno
80 000,00 zł
Od 19.03.2024r do 31.12.2024r.
 
38.
15.03.2024
DOD.272.7.2024
Świętokrzyska Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej9 lok.38 25-435 Kielce
Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotu zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w miejscowości Grudzyny”
Ryczałt 4 305,00 zł brutto
 
 
39.
19.03.2024
Nr 2/2024
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
Ul. Reymonta 5
28-300 Jędrzejów
Dofinansowanie przez Gminę zakupu oraz montaż magazynu energii dl KPPSP w Jędrzejowie
7 000,00 zł
 
 
40.
28.03.2024
OZD.6845.1.1.
2024
F.H. Beata Chołota Opatkowice Pojałowskie 18A
28-313 Imielno
Najem lokalu użytkowego o pow. 44,00 m2 położonym w Borszowicach nr 98/strażnica OSP w Borszowicach
440,00 zł
Od 01.04.2024 do 31.03.2029
 
41.
19.03.2024
 
Zakład Poligraficzny „UNIWERS” ul. Bohaterów Warszawy 12
28-100 Busko-Zdrój
Druk kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Imielno oraz druk kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Imielno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
5 456,75 zł
Od 19.03.2024 do 08.04.2024
 
 
42.
04.04.2024
Umowa dotacji Nr 04409/24
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce
Usuwanie azbestu na terenie Gminy Imielno
120.000,00 zł
Od 04.04.2024 do 14.10.2024
 
43.
26.03.2024
 
Umowa Nr 8/IV/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
44.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.1.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w ewidencji ludności przy CRW podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
800,00 zł brutto
07.04.2024
 
45.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.2.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
600,00 zł brutto
07.04.2024
 
46.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.3.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
600,00 zł brutto
07.04.2024
 
47.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.4.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru domowego oraz wykonanie kursu do Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
600,00 zł brutto
07.04.2024
 
48.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.5.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Imielnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
800,00 zł brutto
Od 07.04.2024 do 08.04.2024
 
49.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.6.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Motkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
800,00 zł brutto
Od 07.04.2024 do 08.04.2024
 
50.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.7.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mierzwinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
800,00 zł brutto
Od 07.04.2024 do 08.04.2024
 
51.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.8.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Opatkowicach Murowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
800,00 zł brutto
Od 07.04.2024 do 08.04.2024
 
52.
03.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.9.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
1300,00 zł brutto
Od 07.04.2024 do 08.04.2024
 
53.
04.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.10.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
550,00 zł brutto
07.04.2024
 
54.
04.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.11.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
500,00 zł brutto
07.04.2024
 
55.
04.04.2024
Umowa zlecenie ELA.2151.12.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
500,00 zł brutto
07.04.2024
 
56.
22.03.2024
Nr 46/M/2024
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z zakresem i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Do 10.01.2025  
 
57.
17.04.2024
FN.272.1.2024 do zadania „A”
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialność cywilna
Zgodnie z umową
Od 22.04.2024 do 21.04.2026
 
58.
17.04.2024
FN.272.2.2024 do zadania „B”
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13
02-793 Warszawa
Ubezpieczenie środków transportu
Zgodnie z umową
Od 22.04.2024 do 21.04.2026
 
59.
17.04.2024
FN.272.3.2024 do zadania „C”
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna INSURANCE Group ul. Noakowskiego 22 Warszawa
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP
Zgodnie z umową
Od 27.10.2024 do 26.10.2026
 
 
60.
28.03.2024
DOD.272.8.2024
Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Wójcik ul. Kielecka 1a
28-305 Sobków
Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych pochodzących z terenu gminy Imielno w 2024 roku
Wg cennika
Do 30 listopada 2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania środków
 
61.
22.04.2024
Nr 8/V/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
62.
29.04.2024
 
TKMED Przychodnia Specjalistyczna
ul. 3-go Maja 64 28-300 Jędrzejów
lek.med. Tomasz Kałka
Przeprowadzenie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydawanie orzeczeń lekarskich zgodnie z przepisami kodeksu pracy, badania do książeczki zdrowia pracownika do celów sanitarno-epidemiologicznych
Wg cennika
Do 31.12.2024r.
 
63.
07.05.2024
 
TOP SERWIS
Ul. Petyhorska 2
25-323 Kielce
Umowa serwisowa na urządzenia kserujące marki CANON C5235i oraz C5230
Wg cennika
Do 31.12.2024
 
64.
10.05.2024
 
DATA SECURITY SOFTWARE SOLUTIONS
SP. Z O.O. SP.K.
Ul. Strzelecka 20C/2
62-045 Pniewy
Umowa licencyjna na Platformie Transmisjaobrad.info dla Gminy Imielno 2024 + migracja archiwalnych nagrań
Wg cennika
Od 13.05.2024 do 12.05.2027
 
65.
21.05.2024
PKZ.272.3.2024
DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118
24-130 Końskowola
Realizacja usługi w zakresie: zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Imielno w ramach zadania pn.”Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno”
359,64 zł brutto/tonę
Do 27.09.2024r.
 
66.
21.05.2024
CUW.2.2024
Osoba fizyczna
Zwrot kosztów przejazdu dziecka objętego kształceniem specjalnym
46,00 zł/dzień
Od 21.05.2024 do 21.06.2024
 
67.
07.05.2024
Aneks Nr 3 do Umowy ODO/2021/12/23
Centrum Zabezpieczenia Informacji
Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 15/1
25-211 Kielce
Świadczenie usług w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych
450,00 zł netto miesięcznie
Od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
 
68.
20.05.2024
Nr 8/VI/2024
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
69.
24.05.2024
BGP.272.1.2024
Sieci Wodne i Kanalizacyjne Bujak Sp. z o.o.
Stanowiska 24
29-120 Kluczewsko
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w miejscowości Grudzyny
244 770,00 zł
Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy
 
70.
24.05.2024
PKZ.272.4.2024
Świętokrzyska Kancelaria Zamówień Publicznych
Sp. z o.o.
Ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9 lok. 38
25-435 Kielce
Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5 535,00 zł
 
 
71.
28.05.2024
32/KWS/2024
Wojewoda Świętokrzyski
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok
Dotacja celowa wysokości 80% wartości całego zadania w kwocie 31 024 zł.
Do dnia 31.12.2024
 
72.
15.05.2024
OCW.272.3.2024
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz medycyny pracy, Pediatra Renata Kazanecka ul. Wojska Polskiego 65A/39
25-375 Kielce
Przeprowadzenie badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
150,00 zł brutto
Od 15.05.2024 do 31.12.2024
 
73.
03.06.2024
ELA.2151.13.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w ewidencji ludności przy CRW podczas wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku od 700 do 2100
800,00 zł brutto
09.06.2024
 
74.
03.06.2024
ELA.2151.14.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru w wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku od 700 do 1300
600,00 zł brutto
09.06.2024
 
75.
03.06.2024
ELA.5121.15.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku w godz. od 1300 do 1900
600,00 zł brutto
09.06.2024
 
76.
03.06.2024
ELA.5121.16.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku od godz. 1900 do zakończenia wyborów
600,00 zł brutto
09.06.2024
 
77.
03.06.2024
ELA.5121.17.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie dyżuru domowego oraz wykonanie kursu do Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach podczas wyborów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
600,00 zł brutto
09.06.2024
 
78.
03.06.2024
ELA.2151.18.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Imielnie w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
700,00 zł brutto
09.06.2024
 
79.
03.06.2024
ELA.2151.19.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Motkowicach w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
700,00 zł brutto
09.06.2024
 
80.
03.06.2024
ELA.2151.20.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mierzwinie w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
700,00 zł brutto
09.06.2024
 
81.
03.06.2024
ELA.2151.21.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Opatkowicach Murowanych w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
700,00 zł brutto
09.06.2024
 
82.
03.06.2024
ELA.2151.22.2024
Osoba fizyczna
Pełnienie funkcji koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
1200,00 zł brutto
Od 09.06.2024 do 10.06.2024
 
83.
03.06.2024
ELA.2151.23.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
550,00 zł
09.06.2024
 
84.
03.06.2024
ELA.2151.24.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
500,00 ZŁ brutto
09.06.2024
 
85.
03.06.2024
ELA.5121.25.2024
Osoba fizyczna
Wykonywanie pracy kierowcy – przewóz – dowóz i odwóz wyborców na terenie gminy Imielno według ustalonych rozkładów jazdy podczas wyborów do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
500,00 ZŁ brutto
09.06.2024
 
86.
12.06.2024
PKZ.272.5.2024
MMI Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 16
76-200 Redzikowo
Wykonanie zadania pn.:”Zakup samochodu do przewozu osób oraz średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego”: Część 1: dostawa fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dzieci z napędem niskoemisyjnym spalinowym spełniającym normę EURO-VI. Liczba miejsc siedzących pojazdu min. 18
Część nr 1: 481.545,00 zł brutto
Część nr 1: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 
87.
12.06.2024
PKZ.272.6.2024
MOTO-TRUC
SP. Z O.O.
Ul. Ks.P. Ściegiennego 270 25-116 Kielce
Wykonanie zadania pn.:”Zakup samochodu do przewozu osób oraz średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego”: Część 2: dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego z napędem niskoemisyjnym, spalinowym spełniającym normę EURO-VI
Część nr 2: 1 291 500,00 zł brutto
Część nr 2: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 
 
artykuł nr 2

Centralny rejestr umów 2023

CENTRALNY REJESTR UMÓW
2023
Nr CRU
Data zawarcia umowy
Numer umowy
Dane podmiotu z którym umowa jest zawarta/ w przypadku osoby fizycznej wpisuje się „osoba fizyczna”
 
Przedmiot umowy
Wartość umowy
Okres obowiązywania
Uwagi/
Aneks
1.
02.01.2023
 
P.U.H. Kartograf
Dorota Szumera
Ul. Jana III Sobieskiego 160
32-048
 
Opracowanie graficzne oraz wydruk artykułów prasowych promujących Gminę Imielno w miesięczniku „Powiat Jędrzejowski”
615,00 zł brutto
Od 02.01.2023r. do
31.12.2023r.
 
2.
02.01.2023
OPS.640.01.2023
Szymon Kiziński
Ul. Złota 14/3
25-015 Kielce
Prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych i ich rodzin w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
540,00 zł
Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 
3.
30.12.2022
OZD.6845.1.1.
2022
Osoba fizyczna
Najem garażu o powierzchni 16,80 m2 zlokalizowanego na działce nr 1017/9, obręb 13 Motkowice
16,80 zł netto
Od 01.01.2023r. do 31.12.2027r.
 
4.
12.12.2022
DOD.272.16.2022
Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory
Wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – surowiec kat. I
Wg cennika
Od 02.01.2023r.
do 31.12.2023r.
 
5.
02.01.2023
OPS.640.02.2023
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Brody 12a
26-015 Pierzchnica
Poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar oraz świadków przemocy domowej w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-  Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Imielnie
540,00 zł
Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 
6.
05.01.2023
OPS.640.06.2023
Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
Magdalena Tkacz
Brody 12a
26-015 Pierzchnica
Prowadzenie badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
200,00 zł
Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 
7.
05.01.2023
OPS.640.07.2023
Anna Blicharska
Helenówka 13
28-313 Imielno
Przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
200,00 zł
Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 
8.
30.01.2023
Aneks nr 1/38 do umowy nr 59/2022/13/OZ-up-go/D
(OŚR.272.1.2022)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”
Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 27 000,00 zł
W tym koszty kwalifikowane 25 000,00 zł.
Dotacja w kwocie do 25 000,00 zł
Do 31.03.2023r.
 
9.
19.12.2022
1/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Imielnie
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
 
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
10.
19.12.2022
2/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach Murowanych
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
 
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
11.
19.12.2022
3/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Motkowicach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
12.
19.12.2022
4/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Stawach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
13.
19.12.2022
5/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Borszowicach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
14.
19.12.2022
6/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
15.
19.12.2022
7/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierszynie
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
16.
19.12.2022
8/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Dalechowach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
17.
19.12.2022
9/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Helenówce
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
18.
19.12.2022
10/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzwinie
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
19.
19.12.2022
12/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Grudzynach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
20.
 
 
 
 
 
 
 
19.12.2022
13/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowicach
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
21.
19.12.2022
14/2022
Ochotnicza Straż Pożarna w Imielnicy
Współdziałanie i współpraca pomiędzy Gminą Imielno a OSP
Finansowana przez gminę zgodnie z zasadami  określonymi przez ustawę o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę
Na czas nieokreślony
 
22.
24.01.2023
Umowa zlecenie
LIVE MUSIC Sebastian Gaweł
Sielec Biskupi 23
28-530 Skalbmierz
Wynajem obsługi wraz z nagłośnieniem muzycznym
2 400,00 zł
18.02.2023r.
 
23.
26.01.2023
OZD.272.1.2023
Rzeczoznawca majątkowy Szczepan Jaczyński
Ul. Okrzei 52/4 28-300 Jędrzejów
Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość rynkowa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 109/2 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Opatkowice Drewniane
500,00 zł
Od 26.01.2023r. do 28.02.2023r.
 
24.
31.01.2023
 
CURULIS Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Świadczenie usług dostępu do portalu best.curulis.pl oraz oprogramowania BEST Asystent
4.339,44 zł
Od 31.01.2023r.
Do 30.01.2024r.
 
25.
06.02.2023
PKZ.272.1.2023
PERFECT EVENT Agnieszka Gołąb
Ul. Marianowska 1a, 28-340 Sędziszów
Organizacja imprezy artystycznej pn. „XIII Piknik Rodzinny w Gminie Imielno”
48 500,00 zł
09.07.2023r.
 
26.
28.02.2023
OZD.6845.1.1.
2023
Osoba fizyczna
Wynajem garażu o pow. 16,52 m2 zlokalizowanego na działce 1017/9 w miejscowości Motkowice
16,52 zł/m2
Od 01.03.2023r do 29.02.2028r.
 
27.
02.03.2023
 
Województwo Świętokrzyskie
Udzielenie w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej
16.500,00 zł
Termin wykorzystania dotacji nie później niż do 31 12.2023r.
 
28.
13.03.2023
PKZ.426.1.2023
GKS Imielno
Szerzenie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Imielno
65.000,00 zł
13.03.20323r. do 31.03.2023r.
 
29.
01.03.2023
DOD.272.3.2023
Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „TRANS-BUD”
Łukasz Janiga
Bełk 90
28-313 Imielno
Zakup i przewóz kruszywa
28 zł za materiał kamienny
13 zł za transport
Od 01.03.2023r. do 31.03.2023
 
30.
20.03.2023
DOD.272.1.2023
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
Ul. Głowackiego 93
28-300 Jędrzejów
„Przebudowa dróg w południowej części Gminy”
2 708 388,76 zł
Do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy
 
31.
20.03.2023
DOD.272.2.2023
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
Ul. Ściegiennego 268 A
„Przebudowa dróg w północnej części Gminy”
2 398 509,46 zł
Do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy
 
32.
21.03.2023
DOD.272.5.2023
MTINWEST Marcin Tompolski
Ul. Sadowa 7
28-300 Jędrzejów
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:”Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno”
39 999,60 zł
Od
21.03.2023 r.
do dnia zakończenia robót
 
33.
20.03.2023
 
 
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Imielnie
Udostępnienie pomieszczenia biurowego
Nieodpłatnie
Od 20.03.2023r. na czas nieokreślony
 
34.
03.02.2023
Nr 46/M/2023
Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty
W sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
Na podstawie złożonego wniosku
Od dnia 01.01.2023r. do czasu rozliczenia środków Funduszu Pracy
 
35.
29.03.2023
OZD.6845.2.1.
2023
Osoba fizyczna
Dzierżawa nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno, obręb 08 Imielno oznaczonej jako działka nr 115/11 o pow. 19,25 m2  pod garaż samochodowy
11,15 zł netto
Od 01.04.2023r. do 31.03.2028r.
 
36.
29.03.2023
OZD.6845.1.2.
2023
Osoba fizyczna
Najem lokalu użytkowego o powierzchni 55,70 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
Czynsz za lokal- 334,20 zł netto,
Opłata za centralne ogrzewanie – 384,33 zł netto
Od 01.04.2023r. do 31.03.2028r.
 
37.
29.03.2023
OZD.272.2.2023
RZM Rzeczoznawstwo Majątkowe Szczepan Jaczyński 
ul. Okrzei 52/4
28-300 Jędrzejów
Opracowanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 0008, działka o nr ewidencyjnym 249/6 o pow. 0,2094 ha
600,00 zł brutto
Od 29.03.2023r. do 30.04.2023r.
 
38.
04.04.2023
OZD.6845.1.3.
2023
Firma Handlowa Karol Chołota
Opatkowice Pojałowskie 18A
28-313 Imielno
Wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego o pow. 46,11 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej budynku OSP Opatkowice Murowane
627,10 zł netto miesięcznie
Od 21.04.2023r. do 20.04.2028r.
 
39.
05.04.2023
OŚR.272.1.2023
Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy Sp.k.
Ul. Warszawska 7/27A
25-512 Kielce
Nadzór formalny i merytoryczny przy udzieleniu zamówienia publicznego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
4500,00 zł netto
Od 05.04.2023r. do –
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury
 
40.
17.03.2023
PKZ.272.2.2023
DRAW-TECH
Piotr Tompolski
ul. Bolesława Chrobrego 5/5 28-300 Jędrzejów
Opracowanie Programu Edukacyjno-Użytkowego dla rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno
7 503,00 zł
Od 17.03.2023r do 14.04.2023r.
 
41.
17.04.2023
PKZ.272.3.2023
DRAW-TECH
Piotr Tompolski
ul. Bolesława Chrobrego 5/5 28-300 Jędrzejów
Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” Zadanie 1 – zaprojektowanie wybudowanie i wyposażenie w sprzęt o zabudowie stałej
78 300,00 zł
Od 07.04.2023r. do dnia zakończenia inwestycji oraz do upływu okresu rękojmi i gwarancji inwestycji
 
42.
28.04.2023
OPS.640.09.2023
Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk ul. Kościuszki 39A 32-020 Wieliczka
Realizacja 9 warsztatów profilaktycznych dotyczących tolerancji, komunikacji z szacunkiem oraz cyberprzemocy dla szkół podstawowych z Gminy Imielno
4 500 zł
Od 16.05.2023r. do 18.05.2023 r.
 
43.
12.05.2023
OZD.272.3.2023
Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Maria Staworzyńska
ul. Mieszka I 3/58 28-300 Jędrzejów
Wykonanie opinii geodezyjnej do sprawy sądowej o uregulowanie własności nieruchomości oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Imielno, obręb 1 Bełk, działki nr 369 o pow. 0,6200 ha i nr 330/1 o pow. 1,6000 ha
3 000,00 zł
Od 12.05.2023r.
do 15.06.2023 r.
 
44.
12.05.2023
PKZ.272.4.2023
EMGIE-MEBEL Mateusz Gościniewicz
Ul. Targowa 18/914
25-520 Kielce
Zadanie 2 – wyposażenie kuchni: dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imielnie przy ul. Kościelnej 3
189 960,00 zł
Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
45.
12.05.2023
PKZ.272.6.2023
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski
ul. Długa 43
33-132 Niedomice
Zadanie 3 – wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy do szkół: dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imielnie przy ul. Kościelnej 3
150 663,93 zł
Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
46.
12.05.2023
PKZ.272.7.2023
Komplexbud
Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Szczecińska 34 25-345 Kielce
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie
3 877 000,00 zł
Do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
47.
12.05.2023
PKZ.272.5.2023
Grupa MAC S.A. Ul. Witosa 76
25-561 Kielce
Zadanie 4 – sprzęt informatyczny wyposażenie pracowni edukacyjnych:  dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imielnie przy ul. Kościelnej 3
122 523,30 zł
Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
 
48.
25.05.2023
Umowa Partnerska
Województwo Świętokrzyskie
 al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Określenie zasad współpracy na rzecz wspólnego przygotowania, realizacji i utrzymania projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 pod robocza nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”
Dofinansowanie projektu co najmniej 85%, wkład własny – co najmniej 15%
3 lata od daty zawarcia umowy
 
49.
23.05.2023
Aneks Nr 1/005/2023
Data Security Software Solutions
Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Strzelecka 20C/2
62-045 Pniewy
 Udzielenie licencji na oprogramowanie do głosowania elektronicznego DSSS Vote App oraz oprogramowanie do transmisji wideo DSSS Video Stream( transmisja obrad sesji Rady Gminy)
4 794,54 zł netto (opłata roczna)
Do 31.05.2023r.
 
50.
14.06.2023
OŚR.272.2.2023
EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29
26-052 Nowiny
Wykonanie usługi pn. ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy Imielno”
1 121 237,57 zł
Od 01.07.2023r.
do 31.12.2024r.
 
51.
14.06.2023
413/2023/Wn13/OZ-UP-go/D
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Określenie warunków dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 8 100, zł,  w tym koszty kwalifikowane 7 500,00 zł
Od 03.06.2023r. do 31.12.2023r.
 
52.
21.06.2023
PKZ.272.8.2023
Przedsiębiorstwo RRBIS
Janusz Łuszczek
Ul. Armii Krajowej 3/15
28-300 Jędrzejów
Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:”Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” – realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
31 790,00 zł
Od 21.06.2023r. do dnia zakończenia realizacji inwestycji i do upływu okresu rękojmi i gwarancji na inwestycji
 
53.
16.06.2023
OŚR.272.3.2023
P.H.U. „SO-MASZ” s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha
Ul. Leśników Polskich 65
98-100 Łask
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
Wg cennika
Od 16.06.2023r. do 30.09.2023r.
 
54.
04.07.2023
PKZ.271.3.2023
RAD-BUD Wiesław Radziejewski
Ul. Kozienicka 88 26-600 Radom
Wykonanie w formule „zaprojektuj-wybuduj” rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno
3 044 250,00 zł
Od 04.07.2023r. do 14 miesięcy
 
55.
29.06.2023
 
Biuro Turystyczne DARTUR
Ul. St. Czernika 26
27-500 Opatów
Organizacja wyjazdu na kolonie dla grupy 15 osób z terenu Gminy Imielno
19 995,00 zł
Od 07.08.2023r. do 14.08.2023r.
 
56.
10.07.2023
OCW.272.2.2023
Osoba fizyczna
Prowadzenie księgowości Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Imielno
2 380,00 zł
Od 10.07.2023r. do 30.07.2023r.
 
57.
13.07.2023
Umowa dotacji nr 45/ROW/2023
Województwo Świętokrzyskie al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce
Realizacja projektu pn.” Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby działalności świetlicy wiejskiej”
15 000,00 zł
Od 13.07.2023r.
 
58.
04.08.2023
PKZ.272.11.2023
Firma NBIT Jarosław Jenczmionka
Sp. z o.o.
Zakup wraz z montażem i wdrożeniem wyposażenie nabywane w ramach projektu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina, nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Część nr I Dostawa sprzętu i serwera wraz z oprogramowaniem – 71 955,00 zł
Do 30 dni od daty podpisania umowy
 
59.
07.08.2023
PKZ.272.12.2023
Firma Alltech s.j.
Z. Pająk, A. Pająk
Ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock
Zakup wraz z montażem i wdrożeniem wyposażenie nabywane w ramach projektu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina, nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Część nr II – Dostawa dwunastu zestawów komputerowych typu All-In-One z oprogramowaniem – 43 689,60 zł
Do 30 dni od daty podpisania umowy
 
60.
28.07.2023
PKZ.272.10.2023
PPHU CONER Konrad Gołąb
Oś.Na Skarpie 6/2
28-340 Sędziszów
 
Obsługa techniczna i artystyczna „Dożynek Powiatowych Motkowice 2023”
24 205,80 zł brutto
02.09.2023r.
 
61.
31.07.2023
8/VIII/2023
Wojewoda Świętokrzyski
Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załączonego załącznika
 
 
62.
14.07.2023
OCW.272.3.2023
Rafał Graczkowski DOTACJE
Jeleniów 75B
26-006 Nowa Słupia
Opracowanie Wniosku o dofinansowanie oraz Analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu polegającego na zakupie samochodu oraz wyposażenia dla jednostki OPS z KSRG w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektu: Rozwój potencjału służb publicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027
8 500,00 zł brutto
Do 31.07.2023r.
 
63.
28.07.2023
 
Akcess-Net
Firma Handlowo-Usługowa
Cezary Małota
Ul. Wośnicka 31A
26-600 Radom
Funkcjonowanie odrębnej strony BIP
2 694,00 zł netto
Od 01.07.2023r. do 30.06.2023r.
 
64.
21.08.2023
Nr 1.2023
Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe KRAL Sp. J.
Strzelec Krzysztof i wspólnik
Ul. Dygasińskiego 125
28-300 Jędrzejów
„Dowóz i odwóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie oraz dowóz do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2023/2023”
Zgodnie z przedłożona ofertą
Do 30.06.2024r.
 
65.
21.08.2023
OZD.272.4.2023
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ”GEOMIAR”
Inż. S. Majcher, inż. A. Majcher
Ul. Reymonta 12
28-300 Jędrzejów
 
Aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie użytków dla działki nr ewidencyjny 923 położonej jednostka ewidencyjna Imielno, obręb 0020 Stawy
1 200, 00 zł
Do dnia 30.09.2023r.
 
66.
29.08.2023
OZD.272.5.2023
RZM Rzeczoznawstwo Majątkowe
Szczepan Jaczyński
Ul. Okrzei 52/4
28-300 Jędrzejów
Wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 0012 Mierzwin, działka o nr ewidencyjnym 367 o pow. 0,2600 ha
600,00 zł
Do dnia 30.09.2023r.
 
67.
29.08.2023
 
OZD.272.6.2023
RZM Rzeczoznawstwo Majątkowe
Szczepan Jaczyński
Ul. Okrzei 52/4
28-300 Jędrzejów
Wykonanie operatu szacunkowego określającego aktualną wartość niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 0020 Stawy, działka o nr ewidencyjnym 923 o pow. 0,1300 ha
600,00 zł
Do dnia 30.09.2023r.
 
68.
31.08.2023
Nr 2.2023
Firma Transportowa LECH-TRANS
Lubachowy 12a
29-130 Moskorzew
Dowóz, odwóz i opieka w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego K.K. zam. w miejscowości Helenówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach nr 17a, 28-340 Sędziszów
2 500,00 zł
Od 01.09.2023r. do 31.07.2024r.
 
69.
29.08.2023
Nr 8/IX/2023
Wojewoda Świętokrzyski
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załączonego załącznika
 
 
70.
31.08.2023
 
Zeto Solutions
Sp. z o.o.
„Asysta techniczna i opieki autorska” na System EZD Edicta
21 156,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.
 
71.
13.09.2023
OPS.640.10.2023
„MIRBO” Mirosław Borek
ul. Konarskiego 16/30
25-340 Kielce
Prowadzenie poradnictwa dla osób uzależnionych i ich rodzin w Rodzinnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Imielnie
540,00 zł
Od 13.09.2023r. do 31.12.2023r.
 
72.
 
Aneks Nr II
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
89,60zł miesięcznie
Od dnia 01.10.2023 r.
 
73.
 
Aneks Nr III
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
178,46 zł miesięcznie
Od dnia 01.10.2023 r.
 
74.
 
Aneks Nr III
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
176,86 zł miesięcznie
Od dnia 01.10.2023 r
 
75.
19.09.2023
OPS.640.11.2023
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Jelinka 6
01-646 Warszawa
Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
w Imielnie z zakresu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej
3 700,00 zł
Termin realizacji – 02.11.2023r.
 
76.
20.09.2023
 
Powiat Jędrzejowski -
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie
Ul. Stefana Okrzei 49 B
28-300 Jędrzejów
Refundacja kosztów dowożenia dzieci realizujących obowiązek szkolny w
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jędrzejowie
Zwrot kosztów przejazdu za kilometr przebiegu własnego samochodu wynosi 1,60 zł
Od 01.09.2023r. do 21.06.2023r.
 
77.
28.09.2023
DOD.272.6.2023
Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”
Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 93
28-300 Jędrzejów
Wykonanie naprawy bitumicznie na drodze gminnej wewnętrznej dz. Nr ewid. 720 w miejscowości Zegartowice
3 498,74 zł
W okresie miesiąca od dnia podpisania umowy
 
78.
29.09.2023
1/2023
Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie ul. Cmentarna 7A
28-313 Imielno
Przekazanie dotacji celowej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie z przeznaczeniem na wkład finansowy biblioteki w ramach realizacji Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
5 000,00 zł
Od 29.09.2023r. do 30.11.2023 r.
 
79.
25.09.2023
8/X/2023
Wojewoda Świętokrzyski
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
80.
25.10.2023
Aneks Nr VII
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
3,20 zł za 1 m2
Od 01.11.2023r.
 
81.
23.10.2023
8/XI/2023
Wojewoda Świętokrzyski
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
82.
23.10.2023
OPS.640.12.2023
Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk,
Łukasz Twardowski s.c.
Ul. Kościuszki 39a
32-020 Wieliczka
 
Przeprowadzenie programów rekomendowanych „Debata” w ilości 7 dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi oraz realizacji szkoleń profilaktycznych w ilości 9 dotyczących cyberprzemocy dla szkół podstawowych w Gminie Imielno
9 200,00 zł
Termin realizacji 13-17.11.2023r.
 
83.
31.10.2023
Aneks Nr I
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
3,20 zł/m2
Od 01.11.2023r.
 
84.
03.11.2023
Umowa dzierżawy Lokalizacja Nr BT 12155 Imielno Opatkowice
Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Dzierżawa gruntu o pow. 168 m2 z działki nr 452 położonej w obrębie geodezyjnym
Opatkowice Murowane, gm. Imielno z przeznaczeniem na lokalizację stacji bazowej
telefonii komórkowej
 
Od 01.01.2024r.
do 31.12.2028r.
 
85.
02.11.2023
Aneks Nr 4 do Umowy 433293/T z dnia 13.12.2019r.
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
Świadczenie usług pocztowych
Wg cennika
Od 01.01.2020r. do 31.12.2024r.
 
86.
10.11.2023
DOD.272.7.2023
Tomasz Dąbrowski
Dziewięcioły 11
32-200 Miechów
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych
20 000,00 zł
Od 10.11.2023r. do 28.12.2023r.
 
87.
10.11.2023
DOD.272.8.2023
MTINWEST Marcin Tompolski
Ul. Sadowa 7
28-300 Jędrzejów
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych
39 360,00 zł
Od 10.11.2023r do 28.12.2023r.
 
88.
31.10.2023
Aneks Nr 2 do Porozumienia z dnia 30.04.2021r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41
25-155 Kielce
Realizacja programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 
 
 
89.
24.11.2023
 
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Świadczenie usług doradztwa podatkowego
730,00 zł miesięcznie
Od 01.11.2023r. na czas 12 miesięcy
 
90.
17.11.2023
Aneks Nr 1 do umowy nr PKZ.272.13.2022
EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno „Część 1: Instalacja i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie”
 
„do dnia 12.12.2023r.”
 
91.
17.11.2023
Aneks Nr 1 do umowy nr PKZ.272.13.2022
EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno „Część 2: Instalacja i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych: Ośrodek Zdrowia Opatkowice Murowane, Punkt Przedszkolny w Stawach, Gminny Ośrodek Zdrowia Imielno, Urząd Gminy Imielno, Budynek Administracyjny w Imielnie”
 
„do dnia 12.12.2023r.”
 
92.
04.12.2023
Aneks Nr III
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
2,90 zł/1 m2
 
 
93.
04.12.2023
Aneks Nr VI
Osoba fizyczna
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
2,90/1 m2
 
 
94.
24.10.2023
Umowa cesji
Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Łukasz Twardowski s.c. ul. Kościuszki 39a 32-020 Wieliczka,
CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH GRZEGORZ KUCHARCZYK, DAWID DROŹDZIKOWSKI S.C. ul. Kościuszki 39A, 32-020 Wieliczka
Przeprowadzenie programów rekomendowanych „Debata” oraz szkoleń profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy dla szkół podstawowych w Gminie Imielno
 
 
 
95.
17.11.2023
USC.1.2023
Pracownia Konserwatorsko-Introligatorska VERTE
Anna Łucak
Borki 108a
26-080 Borki
Renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego
9 357,98 zł
Do dnia 20.12.2023r.
 
96.
27.11.2023
Nr 8/XII/2023
Wojewoda Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy
Wg załącznika
 
 
97.
06.12.2023
DOD.272.9.2023
Przychodnia Weterynaryjna ZOONA Mateusz Szczepski
Ciecierze 26
26-020 Chmielnik
Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki na d zwierzętami
500,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
98.
11.12.2023
BGP.272.1.2023
Draw-Tech
Piotr Tompolski
ul.B.Chrobrego 5/5
28-300 Jędrzejów
Obsługa zadań z zakresu BHP w Urzędzie Gminy w Imielnie
950,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
99.
24.11.2023
PKZ.272.13.2023
Zakład Elektroenergetyczny
 Robert Górka
Wilanów 37c
28-300 Jędrzejów
Roboty budowlane polegające na budowie tymczasowego zasilania PC budynku Urzędu Gminy w m. Imielno nr 7 dz. nr 115/5
23 985,00 zł
15.12.2023 r.
 
100.
24.11.2023
PKZ.272.14.2023
Zakład Elektroenergetyczny
 Robert Górka
Wilanów 37c
28-300 Jędrzejów
Roboty budowlane polegające na budowie tymczasowego zasilania PC Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Imielno ul. Cmentarna 5 dz. nr 115/1
11 685,00zł
15.12.2023 r.
 
101.
05.12.2023
PKZ.272.15.2023
Zakład Elektroenergetyczny
 Robert Górka
Wilanów 37c
28-300 Jędrzejów
Roboty budowlane polegające na budowie tymczasowego zasilania PC budynku SSP w m. Imielno ul. Kościelna nr 3 dz. nr 99
41 205,00 zł
28.12.2023
 
102.
05.12.2023
Umowa użyczenia
Osoba fizyczna
Użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1440 o pow. łącznej 32,0 m2 położonej w obrębie Stawy
Nieodpłatnie
 
 
103.
05.12.2023
Umowa użyczenia
Osoba fizyczna
Użyczenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1441 o pow. łącznej 28,0 m2 położonej w obrębie Stawy
Nieodpłatnie
 
 
104.
12.12.2023
PKZ.272.16.2023
Draw-Tech
Piotr Tompolski
ul.B.Chrobrego 5/5
28-300 Jędrzejów
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie modernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno
102 705,00 zł
Od 12.12.2023r. do 29.02.2024r.
 
105.
19.12.2023
Aneks Nr 2 do umowy nr PKZ.272.13.2022 z dnia 19.09.2022r.
EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Olszewskiego 625-663 Kielce
Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno ”Część 1: Instalacja i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie”
 
Do dnia 29.02.2024r.
 
106.
19.12.2023
Aneks Nr 2 do umowy nr PKZ.272.14.2022
dnia 19.09.2022r.
EKOENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Olszewskiego 625-663 Kielce
Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno ”Część 1: Instalacja i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych: Ośrodek Zdrowia Opatkowice Murowane, Punkt Przedszkolny w Stawach, Gminny Ośrodek Zdrowia Imielno, Urząd Gminy Imielno, Budynek Administracyjny w Imielnie”
 
Do dnia 29.02.2024r.
 
107.
27.12.2023
DOD.272.10.2023
JUKO Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 54/40
42-400 Zawiercie
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Imielno, ich sterylizacja lub kastracja, czipowanie oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt
Cena za 1 miesiąc ryczałtu – 2 306,25 zł, cena za 1 zwierzę bezdomne – 2 306,25 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
108.
15.12.2023
 
Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS”
S.A.
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4 64-810 Kaczory
Współpraca w zakresie wywozu i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – surowiec kat. I
300,00 zł
Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 
109.
28.11.2023
DOD.272.8.2023
Veoila Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
Ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Sprzedaż energii elektrycznej
Szacunkowa wartość umowy 447 767,33 zł
Od 28.11.2023r. do 31.12.2025r.
 
artykuł nr 3

Centralny rejestr umów 2022

CENTRALNY REJESTR UMÓW 2022 rok
 
artykuł nr 4

Centralny rejestr umów 2021

artykuł nr 5

Centralny rejestr umów 2020

Centralny rejestr umów 2020