artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII.145.2020

artykuł nr 2

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
artykuł nr 3

Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023

Program Rewitalizacji Gminy Imielno na lata 2019-2023