artykuł nr 1

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej - trwa nabór wniosków

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków
Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.
Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc
Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.
Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.
Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.
Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.
 
artykuł nr 2

Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
 
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
 
Serdecznie pozdrawiam,
Paweł Stankiewicz
Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych
+48 577 024 297
artykuł nr 3

Komunikat Wójta Gminy - Folia rolnicza

Wójt Gminy Imielno informuję, iż rolnicy zainteresowani utylizacją odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy dotychczas nie złożyli informacji o ilości posiadanych w/w odpadów mogą to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2022 r.
artykuł nr 4

Informacje o zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)

Informacje o zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)
artykuł nr 5

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie o włączeniu z dniem 01.12.2021 r. gminy Sobków, Małogoszcz, Oksa do czerwonej strefy w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie o włączeniu z dniem 01.12.2021 r. gminy Sobków, Małogoszcz, Oksa do czerwonej strefy w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.