artykuł nr 1

Informacje o zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)

Informacje o zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem grypy ptaków (HPAI)
artykuł nr 2

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie o włączeniu z dniem 01.12.2021 r. gminy Sobków, Małogoszcz, Oksa do czerwonej strefy w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie o włączeniu z dniem 01.12.2021 r. gminy Sobków, Małogoszcz, Oksa do czerwonej strefy w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.
artykuł nr 3

ASF - Gmina Imielno objęta ograniczeniami I (tzw. niebieska strefa)

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie z dn. 09.11.2021 r. informujące, iż w związku ze stwierdzeniem ogniska ASF w powiecie kieleckim gmina Chmielnik, gmina Imielno, gmina Jędrzejów, gmina Sobków zostały włączone do obszaru objętego ograniczeniami I (tzw. niebieska strefa).

artykuł nr 4

Szczepienie lisów

Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o przeprowadzeniu w dniach 18 - 23 listopada 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (dodatkowa akcja szczepienia).

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 7 -12 października 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 7 -12 października 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie