artykuł nr 1

ASF

W związku z wyznaczeniem kolejnego - szóstego ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 r. oraz zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa ASF na inne obszary kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie zwraca się z prośbą o przekazanie informacji hodowcom  trzody chlewnej na temat zasad dotyczących przestrzegania wymogów bioasekuracji przy utrzymywaniu świń zgodnie z Rozporządzaniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz aktualna mapa ognisk choroby znajduje się na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce
artykuł nr 2

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Szczegóły: badania-ankietowe.stat.gov.pl

artykuł nr 3

ROLNIKU - NOWE STAWKI DOPŁAT

W załączeniu  - zatwierdzona przez Pana Ministra Roberta Telusa, opracowana przy współpracy Departamentów merytorycznych w MRiRW oraz przygotowana przez Departament Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowa wersja plakatu informacyjnego z prośbą o jego pilne rozpropagowanie w Państwa instytucjach, poprzez co najmniej jego widoczne wywieszenie w siedzibie oraz jednostkach podległych.
Dziękując za wszelką dotychczasową współpracę i życzliwość – z wyrazami szacunku oraz serdecznym pozdrowieniem
Natalia Latocha
Dyrektor
Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy
 
artykuł nr 4

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Wójt Gminy Imielno informuje, iż rolnicy zainteresowani utylizacją odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach  i typu Big Bag, którzy dotychczas nie złożyli informacji o ilości posiadanych w/w odpadów mogą to zrobić w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31 maja 2023 r.
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć odpady do wyznaczonego na terenie gminy miejsca zbiórki odpadów.
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej BIP Imielno i w Urzędzie Gminy w Imielnie pok. 11.
W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wnioski złożone przez rolników w wyznaczonym wcześniej terminie.
 
Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk
Osoba do kontaktu:
Iwona Pietrzyk
insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Imielnie
www.imielno.pl
e-mail: srodowisko@imielno.pl
tel. 41 385 12 10 wew. 38
artykuł nr 5

Ogłoszenie - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 
OGŁOSZENIE
,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym Gmina Imielno planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiana odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Zainteresowanych mieszkańców Gminy prosimy składać informację dotyczącą ilości posiadanych folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej do Urzędu Gminy w Imielnie w terminie do dnia  28 lutego 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny u sołtysa wsi, na stronie internetowej BIP i w Urzędzie Gminy w Imielnie pok. 11.
W przypadku, kiedy Gmina Imielno nie otrzyma dotacji w ramach programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie nie będzie realizowane.
Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk