artykuł nr 1

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku dot. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni tuczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 442 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie"
artykuł nr 2

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Obwieszczenie o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Imielno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 442 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”
artykuł nr 3

Obwieszczenie o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Imielno

Obwieszczenie o przedłużeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminu rozpatrzenia wystąpienia Wójta Gminy Imielno w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 442 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie”

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku dot. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni tuczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 442 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie".

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia wniosku dot. przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni tuczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 442 obręb Jakubów, gmina Imielno, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie".