artykuł nr 1

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Imielno podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Imielno, przeznaczonych do oddania w użyczenie do 3 lat

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Imielno podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Imielno, przeznaczonych do oddania w użyczenie do 3 lat