artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości: dz. nr 923 Stawy -II przetarg

II Przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 20 Stawy jako działka nr ewid. 923 o pow. 0,1368 ha

artykuł nr 2

Informacja

Informacja
artykuł nr 3

Informacja

Informacja
artykuł nr 4

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości: dz. nr 923 Stawy

Przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 20 Stawy jako działka nr ewiden. 923 o pow. 0,1300 ha

artykuł nr 5

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości: dz. nr 367 Mierzwin

Przetarg ustny nieograniczony:
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce
ewidencyjnej Imielno obręb 12 Mierzwin jako działka nr ewiden. 367 o pow. 0,2600 ha