artykuł nr 1

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Imielno

Załącznik do uchwały Nr XXIV.161.2017
Rady Gminy w Imielnie
z dnia 29  września 2017 roku
 
WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH  GMINY  IMIELNO
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie,
3. Centrum Usług Wspólnych w Imielnie,
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie,
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach.
 
artykuł nr 2

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Imielno

Załącznik Nr3 do Statutu Gminy Imielno
 
 
 
 
WYKAZ JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH GMINY  IMIELNO
 
 
 
1 Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie,
2 Gminny Ośrodek Pomocy Specznej w Imielnie,
3 Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie,
4 Gminny ZespółObsługi Ekonomiczno-AdministracyjnejSzkół w Imielnie,
5 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie,
6 Zespół Szkół w Mierzwinie,
7 Zesł Szkół w Motkowicach.

artykuł nr 3

Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Imielno: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie 2. Gminny Ośrodek POmocy Społecznej w Imielnie 3. Gminny Ośrodek Zdrowia w Imielnie 4. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie 6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie 7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach 8. Gminne Gimnazjum w Sobowicach