artykuł nr 1

Postępowanie na świadczenie usług szkoleniowych - prowadzenie konsultacji psychologicznych

Postępowanie na świadczenie usług szkoleniowych - prowadzenie konsultacji psychologicznych
artykuł nr 2

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno
artykuł nr 3

Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2020-2021

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2020-2021. Postępowanie BGP.271.1.2020

artykuł nr 4

Przebudowa drogi wewnętrznej Helenówka - Imielnica

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi wewnętrznej Helenówka - Imielnica. Postępowanie znak: DOD.271.1.2020

artykuł nr 5

Przetarg na dostawę produktów spożywczych do świetlic środowiskowo-profilaktycznych w Gminie Imielno

Przetarg na dostawę produktów spożywczych do świetlic środowiskowo-profilaktycznych w Gminie Imielno