artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego

WÓJT GMINY IMIELNO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem na okres do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 25,80 m2 znajdującego się w budynku jednokondygnacyjnym wolnostojącym położonym w Imielnie, ul. Cmentarna nr 8A zlokalizowanym na działce nr ewidencyjny 488/2 o pow. 0,58 ha, której Gmina Imielno jest
właścicielem, a dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie nr KI1J/00041505/4.
artykuł nr 2

Postępowanie nr BGP.271.4.2021 „Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022”

Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022
Postępowanie nr BGP.271.4.2021 „Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022”
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022.
Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
 
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/41956/details
 

 

 

artykuł nr 3

Postępowanie nr DOD.271.6.2021 „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Imielno”

Postępowanie nr DOD.271.6.2021 „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Imielno”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej  w Imielnie ul. Cmentarna : dz.  nr ewid.  470  od km 0+000  do km 0+330

Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej  w Imielnie ul. Krótka : dz.  nr ewid.   461  od km 

0+000  do km 0+100 

 

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/40298/details

 

 

 

artykuł nr 4

Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022

Postępowanie nr BGP.271.3.2021
"Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022”
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa opału do szkół, placówek  służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2021-2022.
Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/41008/details

 

 

artykuł nr 5

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Opatkowice Drewniane

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Opatkowice Drewniane
Postępowanie nr BGP.271.2.2021 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości”
Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Opatkowice Drewniane, gmina Imielno, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 192/2, dr 205.
Informacje szczegółowe dotyczące postępowania znajdują się pod poniższym linkiem:
https://imielno.ezamawiajacy.pl/pn/imielno/demand/notice/public/40057/details