artykuł nr 1

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130000,00 złotych pn.:Świadczenia usług audytu wewnętrznego w Gminie Imielno w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku"
artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Imielno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Imielno w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
artykuł nr 3

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Imielno oraz jednostek organizacyjnych Gminy.pdf

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Imielno oraz jednostek organizacyjnych Gminy.pdf
artykuł nr 4

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Imielno oraz jednostek organizacyjnych Gminy” w okresie od 26 listopada 2023 roku do 25 listopada 2025 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Imielno oraz jednostek organizacyjnych Gminy” w okresie od 26 listopada 2023 roku do 25 listopada 2025 roku
artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH

„Dowóz i odwóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie oraz dowóz do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie w roku szkolnym 2023/2024”