artykuł nr 1

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
Wójt Gminy Imielno informuje, iż rolnicy zainteresowani utylizacją odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach  i typu Big Bag, którzy dotychczas nie złożyli informacji o ilości posiadanych w/w odpadów mogą to zrobić w nieprzekraczalnym terminie tj. do 31 maja 2023 r.
Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć odpady do wyznaczonego na terenie gminy miejsca zbiórki odpadów.
Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej BIP Imielno i w Urzędzie Gminy w Imielnie pok. 11.
W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wnioski złożone przez rolników w wyznaczonym wcześniej terminie.
 
Wójt Gminy Imielno
(-) Zbigniew Huk
Osoba do kontaktu:
Iwona Pietrzyk
insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Urząd Gminy w Imielnie
www.imielno.pl
e-mail: srodowisko@imielno.pl
tel. 41 385 12 10 wew. 38