Zarządzenie Nr 61.2017

Zarządzenie Nr 61.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 61.2017   482.994 KB

Zarządzenie Nr 60.2017

Zarządzenie Nr 60.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Załączniki
Zarządzenie Nr 60.2017   431.241 KB
Załącznik Nr 1   207.089 KB
Załącznik Nr 2   240.625 KB

Zarządzenie Nr 59.2017

ZARZĄDZENIE Nr 59.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 59.2017   897.478 KB
Załącznik   274.503 KB

Zarządzenie Nr 58.2017

ZARZĄDZENIE Nr 58.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Imielnie

 

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 58.2017   280.071 KB

Zarządzenie Nr 57.2017

ZARZĄDZENIE Nr 57.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność komunalna gminy Imielno na rzecz użytkownika wieczystego

Załączniki
Zarządzenie Nr 57.2017   475.659 KB

Zarządzenie Nr 56.2017

Zarządzenie Nr 56.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 56.2017   1.095 MB
Załącznik   568.574 KB

Zarządzenie Nr 55.2017

Zarządzenie Nr 55.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 55.2017   152.569 KB

Zarządzenie Nr 51.2017

Zarządzenie Nr 51.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 51.2017   427.843 KB
Załącznik   178.227 KB

Zarządzenie Nr 54.2017

Zarządzenie Nr 54.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 54.2017   163.023 KB

Zarządzenie Nr 53.2017

Zarządzenie Nr 53.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Imielno na lata 2018-2026 oraz projektu Budżetu Gminy Imielno na rok 2018

Zarządzenie Nr 50.2017

ZARZĄDZENIE NR 50.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 50.2017   780.944 KB
Załącznik do Zarządzenia   424.225 KB

Zarządzenie Nr 52.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 52.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 października  2017r. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno-mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2017-2018”.

Załączniki
Zarządzenie Nr 52.2017   218.469 KB

Zarządzenie Nr 49.2017

Zarządzenie Nr 49.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Załączniki
Zarządzenie Nr 49.2017   769.461 KB

Zarządzenie Nr 48.2017

Zarządzenie Nr 48.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 48.2017   255.505 KB

Zarządzenie Nr 47.2017

Zarządzenie Nr 47.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 października 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Marcina Latkowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego , z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 47.2017   230.675 KB

Zarządzenie Nr 46.2017

Zarządzenie Nr 46.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Załączniki
Zarządzenie Nr 46.2017   214.922 KB

Zarządzenie Nr 45.2017

Zarządzenie Nr 45.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 października 2017 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 45.2017   220.423 KB

Zarządzenie Nr 43.2017

ZARZĄDZENIE NR 43.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 43.2017   73.427 KB
Załącznik   40.335 KB

Zarządzenie Nr 44.2017

Zarządzenie Nr 44.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 09 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierszyn, Rajchotka, Karczunek, Wygoda wraz z przyłączami"

Załączniki
Zarządzenie Nr 44.2017   224.069 KB

Zarządzenie Nr 42.2017

Zarządzenie Nr 42.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach  projektów  z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

 

Zarządzenie Nr 41.2017

Zarządzenie Nr 41.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 41.2017   222.923 KB

Zarządzenie Nr 40.2017

Zarządzenie Nr 40.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 11 września 2017 roku w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielnie Pana Sebastiana Stachurskiego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Załączniki
Zarządzenie Nr 40.2017   191.784 KB

Zarządzenie Nr 37.2017

ZARZĄDZENIE NR 37.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Załączniki
Zarządzenie Nr 37.2017   337.807 KB

Zarządzenie Nr 36.2017

ZARZĄDZENIE NR 36.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 36.2017   337.271 KB

Zarządzenie Nr 38.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E 38.2017 Wójta Gminy lmielno z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji końcowego odbioru przebudowy nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Załączniki
Zarządzenie Nr 38.2017   229.674 KB

Zarządzenie Nr 35.2017

ZARZĄDZENIE NR 35.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 35.2017   593.777 KB

Zarządzenie Nr 34.2017

ZARZĄDZENIE Nr 34.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 23 sierpnia 2017 r. W sprawie powolania komisj i do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Imielno"
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 34.2017   199.719 KB

Zarządzenie Nr 33.2017

ZARZĄDZENIE NR 33.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie

Załączniki
Zarządzenie Nr 33.2017   1.228 MB

Zarządzenie Nr 32.2017

ZARZĄDZENIE NR 32.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach

Załączniki
Zarządzenie Nr 32.2017   1.278 MB

Zarządzenie Nr 31.2017

ZARZĄDZENIE NR 31.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 31.2017   412.012 KB
Załącznik do Zarządzenia   326.371 KB

Zarządzenie Nr 30.2017

ZARZĄDZENIE NR 30.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 30.2017   875.435 KB
Załącznik   4.785 MB

Zarządzenie Nr 28.2017

ZARZĄDZENIE Nr 28.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Imielno
 

Załączniki
Zarządzenie Nr 28.2017   1.021 MB
Załącznik Nr 1   17.325 MB
Załacznik nr 2   14.630 MB

Zarządzenie Nr 29.2017

ZARZĄDZENIE Nr 29.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów
z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Imielno

Zarządzenie Nr 27.2017

ZARZĄDZENIE Nr 27.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych

Załączniki
Zarządzenie Nr 27.2017   1.095 MB

Zarządzenie Nr 26.2017

ZARZĄDZENIE Nr 26.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych

Załączniki
Zarządzenie Nr 26.2017   855.572 KB

Zarządzenie Nr 24.2017

ZARZĄDZENIE NR 24.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 24.2017   65.375 KB
Załącznik   45.028 KB

Zarządzenie Nr 25.2017

ZARZĄDZENIE Nr 25.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność komunalną
gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 25.2017   56.546 KB

Zarządzenie Nr 23.2017

ZARZĄDZENIE NR 23.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 23.2017   536.800 KB
Załącznik   287.656 KB

Zarządzenie Nr 22.2017

ZARZĄDZENIE Nr 22.2017 Wójta Gminy lmielno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym w roku 2016 przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 22.2017   265.929 KB
Załącznik Nr 1   2.711 MB

Zarządzenie Nr 21.2017

Zarządzenie Nr 21.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 21.2017   340.352 KB
Załącznik Nr 1   743.633 KB
Załącznik Nr 2   266.908 KB
Załącznik Nr 3   879.687 KB
Załącznik Nr 4   519.297 KB

Zarządzenie Nr 4.2017

Zarządzenie nr 4.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Imielno w 2017 roku

Załączniki
Załącznik Nr 4.2017   398.978 KB

Zarządzenie nr 20.2017

Zarządzenie Nr 20.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 

Załączniki
Zarządzenie nr 20.2017   436.274 KB

Zarządzenie nr 19.2017

Zarządzenie Nr 19.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Imielnie
 

Załączniki
Zarządzenie nr 19.2017   269.163 KB

Zarządzenie Nr 18.2017

ZARZĄDZENIE Nr 18.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Imielno za 2016 rok

Załączniki
Zarządzenie nr 18.2017   260.192 KB
Załącznik nr 1   263.729 KB
Załącznik nr 2   231.494 KB
Załącznik nr 3   236.463 KB
Załącznik nr 4   251.319 KB
Załącznik nr 5   293.116 KB

Zarządzenie Nr 17.2017

ZARZĄDZENIE Nr 17.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz miejsc wskazanych przez Zamawiającego z terenu Gminy lmielno"

Załączniki
Zarządzenie Nr 17.2017   274.561 KB

Zarządzenie Nr 16.2017

ZARZĄDZENIE Nr 16.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Imielno w infrastrukturze komunalnej

Załączniki
Zarządzenie Nr 16.2017   490.656 KB

Zarządzenie Nr 15.2017

ZARZĄDZENIE Nr 15.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 15.2017   360.913 KB
Załącznik   569.724 KB

Zarządzenie Nr 14.2017

ZARZĄDZENIE NR 14.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 28 kwietnia 2017 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 14.2017   614.363 KB
Załącznik   401.585 KB

Zarządzenie Nr 13.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Imielno na lata 2017 - 2019
 

Załączniki
Zarządzenie nr 13.2017   209.326 KB
Załącznik do zarządzenia nr 13.2017   1.485 MB

Zarządzenie Nr 12.2017

ZARZĄDZENIENr 12.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół i placówek
systemu oświaty prowadzonych przez Gminę Imielno"

Załączniki
Zarządzenie Nr 12.2017   212.418 KB
Zał. do Zarządzenia Nr 12.2017   7.515 MB

Zarządzenie Nr 11.2017

ZARZĄDZENIE Nr 11.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 11.2017   495.414 KB
Załącznik   573.648 KB

Zarządzenie Nr 9.2017

ZARZĄDZENIE NR 9.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 9.2017   350.700 KB
Załącznik   187.519 KB

Zarządzenie Nr 10.2017

ZARZĄDZENIE Nr 10.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego
w dniu 11 kwietnia 2017 roku na najem lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy lmielno

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 10.2017   162.258 KB

Zarządzenie Nr 8.2017

ZARZĄDZENIE NR 8.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Załącznik Nr 8.2017   41.921 KB
Załącznik   29.865 KB

Zarządzenie Nr 6.2017

ZARZĄDZENIE NR 6.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Imielnie na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie Nr 6.2017   173.390 KB
Załącznik Nr 1   2.324 MB
Załącznik Nr 2   2.925 MB
Załącznik Nr 3   687.673 KB

Zarządzenie Nr 7.2017

ZARZĄDZENIE NR 7.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przy wykonywaniu
czynności służbowych przez pracowników Urzędu Gminy

Załączniki
Zarządzenie Nr 7.2017   606.425 KB
Załącznik Nr 1   233.678 KB
Załącznik Nr 2   192.359 KB
Załącznik Nr 3   169.982 KB

Zarządzenie Nr 5.2017

ZARZĄDZENIE NR 5.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2017 rok

Załączniki
Zarządzenie nr 5.2017   216.607 KB

Zarządzenie Nr 3.2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3.2017 Wójta Gminy Imielno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiących własność komunalną Gminy Imielno

Załączniki
Zarządzenie Nr 3.2017   247.374 KB

Zarządzenie Nr 2.2017

ZARZĄDZENIE Nr 2.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

 

Załączniki
Zarządzenie Nr 2.2017   229.630 KB

Zarządzenie Nr 1.2017

ZARZĄDZENIE Nr 1.2017 WÓJTA GMINY IMIELNO z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Imielnie

Załączniki
Zarządzenie Nr 1.2017   352.807 KB