Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - NIK

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne NIK   3.105 MB

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - stan cmentarzy i grobów wojennych

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   642.177 KB

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - usc

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne usc   755.123 KB

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne - Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Imielno na realizację zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2017r. oraz prawidłowości realizacji Programu Rodzina 500+

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   126.133 KB