artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Sobowice

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości - Sobowice
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno . Sezon grzewczy 2019-2020

Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do szkół, placówek służby zdrowia, budynków strażnic OSP oraz budynków administracyjno - mieszkalnych podległych Gminie Imielno. Sezon grzewczy 2019-2020. Postępowanie: BGP.271.1.2019

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Imielno oznaczonej w jednostce ewidencyjnej Imielno obręb 3 Dalechowy jako działka nr 86 o pow.0,63 ha, niezabudowanej.
artykuł nr 4

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno - edycja 2019

Zbiorcze zestawienie ofert - Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno - edycja 2019. Postępowanie znak: PKZ.271.3.2019

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno - edycja 2019

Przetarg nieograniczony na: Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Imielno – edycja 2019. Postępowanie: PKZ.271.3.2019