artykuł nr 1

Usługa w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości

Zapytanie ofertowe

na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości o  numerze ewidencyjnym działki nr 767 z działką sąsiednią o numerze ewidencyjnym 223 położonymi w miejscowości Wygoda, obręb 0021 Wygoda, gmina Imielno

 

artykuł nr 2

Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych pn.

„Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno”

 

Postępowanie nr: PKZ.271.3.2024

artykuł nr 3

Kompleksowe przygotowanie i realizacja imprezy plenerowej

Postępowanie: PKZ.271.1.2024

 

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Imielno zaprasza do składania ofert

na kompleksowe przygotowanie i realizację imprezy plenerowej pn.:

XIV Piknik Rodzinny w Gminie Imielno